Živinice po prvi put ima svoju poštansku marku

S ciljem afirmacije kulturno – historijskog nasljeđa i zaštite nacionalnih spomenika kulture Općine Živinice, na prijedlog Općine Živinice, BH Pošta odobrila je izdavanje prve redovne poštanske marke sa motivom “Kulturno historijsko nasljeđe – Stećak”. Nakon dugog niza sastanaka, pripremanja i predlaganja “BH pošti” tema za poštansku marku, Općina Živinice po prvi put ima svoju PTT marku.

Za likovno rješenje motiva, poslužio je Stećak “VRPOLJE” koji se najviše ističe svojim ornamentima, a nalazi se u holu JU Osnovne škole “Đurđevik” u Đurđeviku.

Navedena tema i motiv objavljeni su na poštanskoj marci i biltenu, a koji će se kao takav pojaviti i u druge promotivno propagandne svrhe kao npr. Filatelističke izložbe, filatelistički časopisi i katalozi u zemlji i inostranstvu, plakati sa filatelističkim izdanjima, a u cilju afirmacije kulturno historijskog naslijeđa BiH putem filatelističkih izdanja s kojima se naša zemlja predstavlja u zemlji i inostranstvu.

Brojni stećci na području Općine Živinice sa sigurnošću svjedoče o naseljenosti ovog prostora. Stećak označava srednjovjekovne nadgrebne spomenike, koji predstavljaju najzanimljiviju i najznačajniju pojavu u umjetnosti stare Bosne.
Iz tog razloga, “Stećak” je odabran za temu ove poštanske marke.

Bh pošta pustila je u opticaj prigodnu poštansku marku Općine Živinice 24. novembra 2016. godine, a njena cijena je 1,00 KM.

Prva poštanska marka Općine Živinice sa motivom Stećak “VRPOLJE” ovih dana kreće na svoj put oko svijeta.

 

MARKA PTT

PTT MARKA

PODIJELI

OSTAVITI ODGOVOR