237 hiljada KM za materijalno zbrinjavanje osoba u stanju socijalne potrebe

Vlada tk je danas dala saglasnost na Program Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak TK za raspodjelu sredstava za materijalno zbrinjavanje osoba u stanju socijalne potrebe za 2022. godinu. Za ove namjene budžetom je planirano ukupno 237.000,00 KM.

Od ovog iznosa 55.000,00 KM je planirano za prevenciju siromaštva i podršku materijalno neobezbijeđenim pojedincima i porodicama u vidu dodjele prehrambenih i higijenskih paketa i ogrjeva, 50.000,00 KM za podršku djeci i mladima sa višestrukim i najtežim oblicima invaliditeta kroz provođenje procesa habilitacije i rehabilitacije, usluga boravka i drugih vaninstitucionalnih usluga podrške i usluga ranog rasta i razvoja, a za osnaživanje osoba sa invaliditetom, profesionalnu rehabilitaciju, zapošljavanje i druge oblike usluga i podrške ovim licima i njihovim porodicama, a koje preveniraju institucionalni smještaj osoba sa invaliditetom predviđeno je 38.000,00 KM. Za podršku pojedincima i porodicama, koja zbog posebnih okolnost, kao što su poremećeni porodični odnosi, problemi u vaspitanju djece i u odnosima roditelja i djece, problemi rizičnih ponašanja djece i omladine, nasilja u porodici i u drugim kriznim situacijama, trebaju podršku putem savjetovanja, usluga sigurne kuće, specifičnih tretmana, razvoja hraniteljstva i drugih vaninstitucionalnih oblika zaštite koji jačaju instituciju porodice planirano je 40.000,00. Osim svega navedenog 54.000,00 KM planirane su za program poboljšanja kvaliteta življenja starijih lica putem vaninstitucionalnih usluga, usluga pomoći i njege u kući i drugih oblika podrške. Za realizaciju ovih projekata pravo za apliciranje imat će organizacije i udruženja koji će u obrascu projektnog prijedloga za odobravanje sredstava odrediti cilj na koji apliciraju sa svojim projektom.

Osim navedenog, Vlada je danas dala saglasnost i na Program raspodjele sredstava sa potrošačke jedinice subvencija troškova prevencije ovisnosti o drogama, prevencije intervencije i resocijalizacije maloljetničke delinkvencije za 2022. godinu. Za ovu namjenu ove godine je planirano 20.000 KM, čime će se podržati realizacija projekata organizacija i udruženja koji doprinose prevenciji bolesti ovisnosti o drogama i realizaciji ciljeva Programa prevencije, intervencija i resocijalizacije u oblasti maloljetničke delinkvencije za područje Tuzlanskog kantona za period 2020-2023. godine.

RTV SLON

Pročitajte prvi vijesti iz Živinica na Vašem uređaju, pretplatite se sada.

Pročitajte više
Ostavite komentar

Vaša Email adresa neće biti objavljena.

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje Vašeg iskustva. Pretpostavit ćemo da se s tim slažete, ali možete odustati ako želite. Prihvatam Pročitaj više