Akcija čišćenja “Svi za čiste Živinice”

Zaključkom Načelnika Samira Kamenjakovića na jučer održanoj sjednici Kolegija Općinskog načelnika pokrenuta je akcija čišćenja i uređenja Općine Živinice pod nazivom “Svi za čiste Živinice”.

Akcija “Svi za čiste Živinice” podrazumijeva da će se na području Općine Živinice 17. i 18. aprila (ponedjeljak i utorak) organizovati akcija čišćenja grada, košenja zelenih površina, pranja ulica i zasađivanja cvijeća. Također, organizovat će se i popravka i farbanje postojećih parkovskih klupa, kao i nabavka novih klupa koje će biti postavljene u parku pored Općine.
Akciju uređenja grada će organizovati Općinske službe u saradnji sa JKP Komunalno, Osnovnim i Srednjim školama na području naše Općine, Crvenim križom, Javnim preduzećima i ustanovama čiji je osnivač Općina Živinice, te Sindikat organa uprave Općine Živinice.

U akciji će učestvovati i pripadnici Armije BiH koji su smješteni u krugu kasarne “Dubrave”, a koji će svojim cisternama i drugim raspoloživim ljudskim i materijalnim sredstvima pomoći u akciji čišćenja Općine Živinice.

Svoj poseban doprinos će dati i tri preduzeća koja se bave odvozom otpada JKP – “Komunalno” Živinice, d.o.o. “Akva Invest” i d.o.o. “Rif Post” tako što će se tokom akcije čišćenja uključiti u prevoz prikupljenog smeća.

Pozivaju se svi građani da aktivno učestvuju u akciji “Svi za čiste Živinice” te na taj način daju svoj doprinos zajedničkom čišćenju i uređenju grada. O detaljnom protokolu će svi biti blagovremeno obaviješteni.