Amica Educa Projekat: “Osnaživanje žena za akcije u zajednici“ na području Općine Živinice

Početkom ove godine, Udruženje Amica Educa potpisala je Sporazum o saradnji sa Općinom Živinice na realizaciji projekta „Osnaživanje žena za akcije u zajednici“ koji će se realizirati u periodu 2018. – 2020. godina. Projektom se želi educirati, osnažiti i motivirati žene sa područja Općine Živinice za ostvarivanje njihovih prava u privatnom životu kao i za poboljšanje njihovog ekonomskog i društvenog položaja. Projekat je namjenjen nezaposlenim ženama, starosne dobi od 18 do 55 godina starosti, sa najmanje srednjom stručnom spremom a koje žive na području Općine Živinice.

Nakon uspješno realiziranih prvih 6 mjeseci projekta i održanih radionica na kojima je učestvovalo ukupno 26 žena, Udruženje Amica Educa nastavlja sa organiziranjem i realizacijom novih projektnih aktivnosti u 2018.godini i to:

  • Radionica “Pozitivna disciplina u odgoju djece” koja će se održavati u periodima 22. – 24. oktobar, 12. – 14. novembar i 03. – 05. decembar 2018.g u vremenu od od 11.00 do 14.00 sati;
  • Radionica „Snaga, moć i prava žena“ koja će se održavati u periodima oktobar – 01. novembar i 11. – 13. decembar 2018.g. od vremenu od 11.00 do 13.00 sati;
  • Radionica “Vještine komunikacije i empatije” koja će sa realizacijom započeti u periodu 19. – 21. decembar 2018.godine u vremenu od od 11.00 do 14.00 sati a koja će se nastaviti u 2019.godini u terminima koji budu dogovoreni sa učesnicama.
  • Individualna savjetodavna i psihoterapeutska podrška koja se održava svakog utorka u periodu od 12 do 15 sati.

Radionice i individualno savjetovanje se održavaju u prostorijama Udruženja „Amica Educa“ u ulici Meše Selimovića do broja 19 (iza JU Gimnazija Živinice) Vrijeme održavanja radionica može biti i pomjereno u skladu sa potrebama i u dogovoru sa učesnicama radionica.

Na radionice se mogu prijaviti sve zainteresirane nezaposlene žene, starosti između 18 i 55 godina, sa najmanje srednjom stručnom spremom a koje žive na području Općine Živinice. Učestvovanje na svim edukativnim radionicama i ostalim aktivnostima projekta je besplatno. Za učesnice edukativnih radionica je obezbjeđeno osvježenje i užina u toku pauza te zajednički ručak po završetku zadnjeg dana edukacije.

Napominjemo da će se u toku naredne dvije godine projekta organizirati nove radionice (iz oblasti Poslovnih vještina i Izrade ručnih i domaćih proizvoda) a koje imaju za cilj usvajanje znanja i vještina koje mogu pomoći u povećanju šansi za pronalazak zaposlenja ili iniciranje samozaposlenja, pokretanje vlastitog biznisa i sl. Prioritet za odabir učesnica ovih edukativnih radionica će imati žene koje su prethodno učestvovale na radionicama koje su se održavale u 2018.godini.

Sve zainteresirane žene mogu se informirati i prijaviti u Udruženje Amica Educa putem telefona 035/248-910 i e-maila info@amicaeduca.ba (Kontakt osoba  Tenzila Hujdur). Više informacija o Udruženju Amica Educa na www.amicaeduca.ba ili na facebooku Amica Educa Više informacija o projektu može se naći na facebook grupi – Osnaživanje žena za akcije u zajednici  Općina Živinice

amica educa