Asfaltiran put Krivača-Svojat

Danas je dovršeno asfaltiranje puta koji povezuje naseljeno mjesto Krivača sa središtem mjesne zajednice Svojat

Put ukupne dužine od 1700 metara rađen je u dvije etape.

U prvoj etapi asfaltirano je oko 1000 metara a u drugoj oko 700 metara.

Radovi su zajednički finansirani od strane Vlade TK,općine Živinice i samih građana pomenute mjesne zajednice.

Izvođač radova bila je živinička firma HiH.

Put ima višestruko značenje i namjenu za žitelje ovog dijela općine Živinice i njegovim asfaltiranjem značajno je olakšana komunikacija kao i protok ljudi i roba.

asfaltiranje putevaHiHkrivačaputevisvojat