Asfaltiran put na području Mjesne zajednice Podgajevi

U okviru projekata putne infrastrukture koji se aktivno realizuju na području Grada Živinice jučer su završeni radovi na rekonstrukciji i asfaltiranju dionice puta na području Mjesne zajednice Podgajevi, a radi se o dionici puta „Put od Podgajeva prema Kuljanu“.

Dakle, kako bi se omogućilo sigurnije kretanje vozila, te stvorili pogodniji uslovi za život građana, na ovom području urađena je kvalitetna putna dionica u dužini od 800 metara, na koju se duže vremena čekalo, te će se u narednom periodu, na ovakav način raditi i nastavak ovog puta.

Ukupna finansijska vrijednost ovog projekta je 200.000,00 KM, a finansirano je iz Budžeta Grada Živinice i Vlade Federacije BiH.

Izvođač radova je živinička firma „Holex“ d.o.o.

Naime, kvalitetna izgradnja cestovne infrastrukture na ovoj dionici koja je bila u devastiranom stanju, urađena je prema projektnoj dokumentaciji što će omogućiti kvalitetniju putnu komunikaciju i sigurnije kretanje stanovništva na ovom području Grada Živinice.

Kako je kazao gradonačelnik Kamenjaković, Grad Živinice je po prvi put u suficitu, a Budžet Grada Živinice je stabilan, što daje mogućnost da se realizuju svi planirani projekti u Budžetu, a rekonstrukcijom ove dionice puta poboljšat će se kvalitet življenja naših građana.

“Mi smo u gradskom Budžetu Grada Živinice planirali asfaltiranje puta prema Kuljanu. Ono što je posebno važno dobili smo prvi put saglasnost od Federalne direkcije cesta, da ulaz gdje veliki broj naših sugrađana ide prema dijelovima Grada Živinice, da ga uredimo onako kako treba po projektu. Ono što smo uradili u vrijednosti 200 hiljada KM po projektu, imamo još predloženo prema Federalnoj Vladi, Federalnom ministarstvu raseljenih osoba stavljen je dio puta u prioritete i očekujemo narednih dana da nam odobre i ta sredstva kako bismo mogli nastaviti i dalje raditi ovaj put. Ovo je posebno bitan i važan put za veliki dio stanovništva Grada Živinice i želimo da ovaj dio puta koji sad uređujemo, da ga uradimo trajno kako bi mogli što kvalitetnijim radovima produžiti vijek ovom putu, a naći rješenja da se u potpunosti ovaj put sanira i završi. Bitno nam je strateški kroz razvoj turizma ovaj dio Grada Živinice za razvoj ruralnog turizma i iz tog razloga želimo da putna komunikacija prema ovom stanovništvu bude što kvalitetnija i ono što je najvažnije da ljudi ostaju da žive na svojim domaćinstvima kako bi im omogućili što kvalitetnije uslove života”, kazao je gradonačelnik Samir Kamenjaković.

asfaltiranje puteva