Asfaltiranje ulica u Mjesnoj zajednici Centar – Novi grad

U proteklim danima nastavljenaje realizacija projekta uređenja i asfaltiranja ulica u Novom gradu, gdje je još jedna ulica završena u ovom dijelu Grada Živinice.

Radi se o ulici u Novom gradu u Živinicama, čiji stanovnici na njeno uređenje čekaju već godinama.

Realizacijom ovog projekta dobija se jedna moderna i funkcionalna ulica, koja je jako bitna za sve građane Grada Živinice, jer dobijaju lakši i jednostavniji pristup Gradskom groblju i Poslovnoj zoni.

Također, u ovom dijelu Grada Živinice predviðena je i rekonstrukcija i dogradnja kanalizacionog kolektora.

Dužina asfaltirane ulice je 100 metara, a ukupna finansijska vrijednost navedenog projekta iznosi 19.819,00 KM i sva navedena sredstva osigurana su iz Budžeta Grada Živinice.

Naime, na području Grada Živinice u posljednje vrijeme radovi na izgradnji i uređenju putne infrastrukture uspješno se implementiraju planiranom dinamikom.

Gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković istakao je zadovoljstvo zbog realizacije ovog projekta, te istakao da će se nastaviti sa rješavanjem problema putne infrastrukture, ali i kanalizacione mreže koja uskoro treba da se realizuje u ovom dijelu Grada.

asfaltiranje puteva