Grad Živinice dobio BFC certifikat povoljnog poslovnog okruženja

Grad Živinice je dobio BFC certifikat, čime je postao član BFC SEE mreže za povoljno poslovno okruženje u jugoistočnoj Evropi.

Riječ je o certifikatu kojim je Grad Živinice dokumentovao da su procesi i usluge kao operativni segmenti Gradske administracije Živinice u potpunosti funkcionalni i po najvišim međunarodnim standardima, kao i da je Grad Živinice uspješan u privlačenju investicija.

Dodatno, to znači da privrednici i potencijalni investitori mogu očekivati pomoć i partnerski odnos Grada Živinice kada su u pitanju poslovi i procedure koje spadaju u nadležnosti institucija Grada.

Naime, gradonačelnik Samir Kamenjaković je početkom 2019. godine potpisao Ugovor o saradnji na Programu certifikacije sa povoljnim poslovnim okruženjem u jugoistočnoj Evropi (BFC SEE) u Gradu Živinice.

Certifikacija gradova i općina podrazumjeva ispunjenje određenih standarda, odnosno svojevrsnu garanciju da će postojeći privrednici, kao i potencijalni investitori, dobiti usluge i informacije na način koji olakšava poslovanje i aktivnosti koji spadaju u nadležnost gradske administracije.

S tim u vezi u skladu sa kriterijumima koji su definisani kao proces certifikacije Gradu Živinice je dodjeljen BFC certifikat koji predstavlja svojevrsnu garanciju investitorima da je u predinvesticionoj, investicionoj i post-investicionoj fazi, značajnim za razvoj biznisa, Grad Živinice pouzdan partner privatnom biznisu, koji će svojim aktivnostima obezbjeđivati najviši standard usluga, što ulagači i očekuju.

Kriterijumi za certifikaciju predstavljaju neku vrstu podsjetnika o tome šta sve jedan grad treba da razvija kao sopstveni kapacitet u cilju jačanja konkurentnost za privlačenje investicija u odnosu na druge. Cjelokupan postupak certifikacije gradova osmišljen je da bude održiv što podrazumijeva da jednom uspostavljene kvalitetne procedure i postupci u gradskoj administraciji nastavljaju da funkcionišu u narednom periodu.

Rok važenja certifikata ograničen je na 2 godine.

Tim povodom vidno ponosan gradonačelnik Samir Kamenjaković je istakao da je u Gradu Živinice uspješno proveden Program certifikacije što je u konačnici rezultiralo uspješnim ishodom za naš Grad koji je postao jedan od vlasnika BFC certifikata, te je dodao:

„S ponosom mogu kazati da je Grad Živinice, nakon provedenog Programa certifikacije gradova i općina sa povoljnim poslovnim okruženjem, dobio BFC certifikat. Riječ je o certifikatu koji gradove i općine svrstava u grupu onih gradova sa povoljnim poslovnim okruženjem i ulaganjem. Početkom 2019. godine mi smo potpisali ugovor za provođenje navedenog Programa certifikacije, s tim da smo prethodno morali ispuniti sve preduslove za učešću u Programu certifikacije. Naime, mi smo kroz organizaciju i sistematizaciju Gradske uprave, formiranjem Centra za biznis, uvođenjem kontrole kvaliteta rada, kontrole Uprave, kao i uvođenjem novih procedura stekli uslove za provođenje Programa certifikacije u našem Gradu. Zaista mi je posebno drago kazati da je naš Grad nakon provedene detaljne procedure i analize od strane najeminentnijih stručnjaka iz Asocijacije za ekonomski razvoj REDAH certificiran sa jednim ovakvim značajnim priznanjem. Stručnjaci koji su dolazili iz različitih zemalja su kroz analizu naših projekata, stanja i procedura utvrdili da Grad Živinice preko 85% ispunjava uslove za BFC certifikat. Želim istači da se nalazimo u top 20 gradova u Bosni i Hercegovini, te top 40 gradova na Balkanu koji posjeduju BFC certifikat. Za nas je posebno značajna činjenica da je Grad Živinice zadovoljio standarde i kriterije za BFC certifikat na temelju kojih trebamo u budućnosti još više raditi u cilju modernizacije našeg Grada. Zahvaljujući BFC certifikatu Gradu Živinice su otvorena nova vrata kada je u pitanju edukacija o domaćim i stranim investicijama. Gradovi koji se nalaze na listi BFC certifikata imaju prednost prilikom ulaganju kako domaćih, tako i stranih investitora. Grad Živinice je u protekle dvije godine konstantnog napredovanja ostvario uslove dobijanja navedenog Certifikata. S obzirom da Grad Tuzla, kao i mnogi drugi veći gradovi u Bosni i Hercegovini, nema BFC certifikat smatram da je naš grad postigao jako značajan napredak ka boljem i lakšem ulaganju. Sa sigurnošću mogu kazati da je za administraciju jednog grada BFC certifikat priznanje dobrog poslovanja. Nama je cilj da imamo što fleksibilniju administraciju sa što jednostavnijim procedurama, a BFC certifikat je priznanje za naše napore načinjene ka tom cilju.“, kazao je gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković.

BFCCertifikatGrad Živinice