Delegacije Živinica, Banovića i Kladnja obišle lokaciju zajedničke eko deponije

Eko sep je mega projekat koji je od velikog interesa za općine Kladanj, Banovići i grad Živinice ali i za cijeli Tuzlanski kanton.

Danas su se prvi ljudi tri pomenute lokalne zajednice našli na platou eko deonije kako bi se neposredno uvjerili u tok i dinamiku izvođenja radova.

Potrebne informacije dobili su od direktora preduzeća Eko sep, predstavnika izvođača radova kao i od predstavnika nadzora radova.

Direktor preduzeća Eko sep je istakao da su evidentna mala kašnjenja u realizaciji projekta ali da će se to sve nadoknaditi u narednim mjesecima i procjena je da bi sanitarna deponija mogla biti puštena u rad krajem ove ili na samom početku naredne godine.

Načelnik općine Banovići smatra eko deponiju mega projektom i po svom obimu i po finansijskim ulaganjima ali i po značaju za cijelu regiju Tuzlanskog kantona.

Predstavnik općine Kladanj je mišljenja da će deponija svojim puštanjem u rad u dogledno vrijeme riješiti i mnoge ekološke probleme ovog dijela Tuzlanskog kantona.

Grad Žvinice ima najveći udio u ulaganju u sanitarnu deponiju i interesi kvalitetnog i brzog završetka eko deponije su višestruki za našu lokalnu zajednicu.

Projekat eko deponije je od kapitalnog značaja za cijelu regiju Sjeveroistočne Bosne i njegova realizacija je pod lupom i drugih zajednica i regija u Bosni i Hercegovini jer će mnogima poslužiti kao primjer i orjentir kako da mnoge komunalne i eko probleme riješe u svojoj sredini.

deponijaEko-Sep