Gradonačelnik održao sastanak sa predstavnicima firme “Autotech” iz Slovenije

Gradonačelnik Samir Kamenjaković održao je sastanak sa predstavnicima firme “Autotech” Slovenija, odnosno mladim ljudima iz Naučno tehnološkog parka Slovenije koji u gradu Velenje već dvije godine posluju u Naučno tehnološkom parku.

Naime, riječ je o grupi mladih ljudi, odnosno inženjera koji su ujedno i predstavnici firme “Autotech” Slovenija, koji su se okupili u Tehnološkom parku u Velenju, i koji su napravili licencu kada je u pitanju robotika.

Ono što je dogovoreno na ovom sastanku jeste da se napravi mogućnost da se uspostavi direktna saradnja sa Start Up projektima, odnosno grupom naših mladih inženjera koji budu zainteresovani za ovu vrstu tehnologije, odnosno za robotiku.

Grad Živinice namjerava napraviti novu poslovnu zonu, gdje se planira izgraditi Naučno tehnološki park , čija će uloga biti podsticanje privrede. Za ovu poslovnu zonu predviđeno je oko 180 duluma zemljišta, a predviđena lokacija je u blizini Sprečkog mosta.

S tim u vezi, Gradsko vijeće Živinice donijelo je Odluku o proglašenju poslovnih zona, te uskoro počinje izrada idejnog projekta, a zatim i rješavanje administratvnih poslova.

Također, naši građani će na ovogodišnjoj manifestaciji “Dani dijaspore”, koja se u našem Gradu održava od 26.12. do 31.12. 2019. godine, imati priliku bliže se upoznati sa radom i idejama ovog tima ljudi, koji su porijeklom iz naše države, te ukoliko tehnički uslovi budu ispunjeni, prikazat će i napravljene robote.

“Danas smo imali najavljeni sastanak sa predstavnicima Tehnološkog parka iz Velenja, gdje smo imali mlade ljude koji su se okupili u Tehnološkom Parku u Velenju, i koji su napravili licencu kada je u pitanju robotika. Ono što me posebno raduje da je većina tih ljudi porijeklom iz BiH. Dakle, nam je cilj da pamet koja se odlila iz BiH, polako vraćamo u našu državu, i zaustavljamo njihov odlazak. Jedini način na koji to možemo uraditi jeste ovaj. Već smo kazali da je preduslov za otvaranje Naučno tehnološkog parka, jeste da imamo mogućnosti da komuniciramo između Univerziteta, privrede i institucije i ono što nam je potrebno, jeste dio mentorstva sa zapada. Imamo uspostavljen kontakt sa Tehnološkim Parkom u Velenju, gdje ćemo ovih dana napraviti i određene naredne korake, koje ćemo iskoristiti prilikom projekta kojeg budemo radili na Tehnološkom Parku. Također smo uspjeli uspostaviti saradnju sa mladima iz Slovenije i grupom naših mladih inženjera koji budu zainteresirani za ovu vrstu tehnologije”, kazao je gradonačelnik Samir Kamenjaković.

Amela Osmanović, projektni vođa firme “Autotech” iz Velenja, navodi kako su otvorili firmu i u Sarajevu, jer su prepoznali tržište kojem je potrebna robotizacija i automatizacija.

“Mi smo pozvani od strane gradonačelnika Samira Kamenjakovića da učestvujemo u idejnom projektu koji će se pripremiti za otvaraje Tehnološkog parka u Gradu Živinice, što jako podržavamo. Imamo istu tu viziju, te što se tiče naše strane profesionalnosti odradit ćemo svoj dio. Također, zadovoljstvo mi je da što nas je gradonačelnik Kamenjaković pozvao na Dane dijaspore koji se održavaju u Gradu Živinice, te ovom prilikom pozivamo sve da dođu i upoznaju nas i naše ideje”, kazala je Amela Osmanović, projektni vođa firme “Autotech” iz Velenja.

Kako ističu predstavnici ove firme, robotika je vrlo važan segment privrede. Ističu da u BiH ima itekako kvalitetnog mladog kadra , koji žele da ostanu u svojoj državi da žive i rade, samo im je potrebno pružiti priliku. S toga su i odlučili automatizaciju i robotizaciju dovesti i u Bosnu i Hercegovinu.

Gradonačelnik Samir Kamenjaković kroz različite projekte omogućava građanima i daje motivaciju da ostanu u Gradu Živinice, da ovdje žive i rade, a izgradnja Tehnološkog parka svakako će doprinijeti tome.