GV Živinice: Korigovana cijena o izdavanju prostora ljetnim baštama

Vijećnici GV Živinice danas su usvojili nekoliko Odluka koje će utjecati na kvalitet života građana i naprijediti poslovni ambijent privrednika i ugostitelja.

Riječ je o Odlukama o utvrđivanju prosiječne konačne cijene metra kvadratnog korisne stambene površine, o davanju saglasnosti Gradonačelniku u vezi sa konačnom realizacijom projekta sufinansiranja „građani- grad“ ili „marka na marku“ i Odluci o gradskim administrativnim taksama.

Gradski vijećnici su izrazili veliko interesovanje za Prijedlog srednjoročnog i godišnjeg plana potencijalnih projekata javno-privatnog partnerstva.

Korigovana je i Odluka o izdavanju prostora namijenjenih ljetnim baštama ugostiteljskih objekata u Živinicama.„Na zahtjev naših ugostitelja vratili vijene na staro i ona iznosi 4 KM po metru kvadrtanom prostora”- istakao je Nail Jusić, predsjedavajući OV Živinice.

Gradski vijećnici usvojili u i Pravilnik o održavanju ulične/javne rasvjete u Živinicama kojim se jasno definira način njenog održavanja.

gradsko vijecevijece