Interventna služba spašavanja u pripravnosti

Tim na vodi u akciji izviđanja, Hidrografska mreža u gornjem slivu rijeke Spreče je veoma razvijena.

Zajednička karakteristika svih pritoka u gornjem slivu je njihovo Bujično ponašanje sto dovodi do poplava u donjem slivu tačnije od mjesta Ciljuge, Sjever, Donje Dubrave, Strašanj pa do ušća u jezero Modrac.

Struktura obalnog pojasa i kontinuitet rijeke je za sada u urednom stanju.

ISS