Intezivan rad: Gradonačelnik najavio velike akcije u Živinicama

Ukoliko budemo primjenjivali ove mjere, obzirom da nam je broj ljudi u izolaciji počeo već smanjivati i ukoliko nam se desi da nakon isteka izolacije ne bude bilo oboljelih, nadam se da ćemo u ovakvim uslovima moći zadržati mogućnost kretanja virusa, ističe Kamenjaković.

“Kao što smo već i najavili od danas krećemo sa jednom velikom akcijom pomoći osobama starijim od 65 godina, kao i osobama koje su u izolaciji, a koji nemaju nikoga u srodstvu da može za njih kupiti namirnice ili donijeti lijekove koje su im potrebne.

Dali smo naredbu Crvenom križu da angažuju svoje volontere i volontere drugih organizacija koje se prijave da žele učestvovati u humanitarnoj akciji Grada Živinice.
Dakle, Štab civilne zaštite Grada Živinice je izvršio nabavku telefona koji će biti smješten u Crvenom križu i svi pozivi će ići prema Crvenom križu koji će dalje sa svojim prijavljenim volonterima i volonterima drugih prijavljenih oprganizacija vršiti potrebnu nabavku i dostavu hrane i lijekova za naše sugrađane koji nemaju nikoga da to uradi za njih. Volonteri Crvenog križa i drugih prijavljenih organizacija će raditi samo u gradskoj zoni Grada Živinice.

Kad su u pitanju ostale Mjesne zajednice u našem Gradu mi smo dali naredbu da se izvrši formiranje Kriznog štaba u svim Mjesnim zajednicama, kako bi taj Krizni štab preuzeo ulogu u ovo dijelu koji smo danas pokrenuli. Dakle, svi koji imaju potrebu za ovom uslugom iz Mjesnih zajednica koje ne pripadaju gradskoj zoni Grada Živinice, zvaće isti objavljeni broj telefona u Crvenom križu, a oni će dalje kontaktirati zadužene osobe u Mjesnoj zajednici kojoj pripada osoba koja je zvala za dostavu namirnica ili lijekova.

Radićemo intenzivno, broj telefona je 062 940 023 i biće dostupan do 15 sati, jer i sve radnje sa namirnicama i apoteke rade do 17:30 sati i moramo ostaviti vrijeme volonterima da dostave kupljene namirnice ili lijekove.

Kada je u pitanju socijalna grupa stanovništva kojima je potrebna druga vrsta pomoći, to ćemo sa Centrom za socijalni rad Živinice napraviti, a kako bi imali obuhvaćen i taj dio našeg stanovništva.

Također, po naredbi štaba instaliran je prvi trijažni šator, dakle trijažni punktovi koji trebaju biti postavljeni ispred zdravstveni ustanova. Od sutra ćemo već imati i izolacioni punkt gdje ćemo postaviti krevete i izvršiti dezinfekciju. Cilj nam je dakle da najmnaje 150 kreveta postavimo u Gradu Živinicama.

Sutra ćemo u sali Srednjoškolskog centra pripremiti prvi izolatorij, dakle prvi izolacioni centar koji će biti aktiviran u slučaju plana B.

Nastavljamo sa dezinfekcijama javnih površina i ustanova i za to imamo tri firme koje su angažovane da kontinuirano vrše dezinfekciju. Na takav način smatram da ćemo uspjeti uraditi ono što nam je i glavni cilj, a to je da spriječimo kretanje virusa.

Ukoliko budemo primjenjivali ove mjere, obzirom da nam je broj ljudi u izolaciji počeo već smanjivati i ukoliko nam se desi da nakon isteka izolacije ne bude bilo oboljelih, nadam se da ćemo u ovakvim uslovima moći zadržati mogućnost kretanja virusa.

Molim građane da se pridržavaju uputa i da broj telefona 062 940 023 koji će biti dostupan u svim medijima iskoriste samo u slučajevima ako namju nikoga da im kupi namirnice ili lijekove.

Zamolio bih dakle, ljude koji imaju nekoga u srodstvu ili prijatelje da to učine za njih, a ukoliko nemaju da koriste ovaj broj i naše volontere. Apelujem na naše sugrađane, da pomognemo jedni drugima jer ne postoji važnija situacija od ove da budemo solidarni i da izađemo u susret jedni drugima. Još jednom apelujem na starije preko 65 godina da ne izlaze, djeci do 18 godina da budu strpljivi u svojim kućama i da vrijedno uče, a ja se nadam da ćemo mi vrlo brzo izaći iz ove krize.

Napominjem da su poduzete sve potrebne mjere u borbi protiv koronavirusa, te podignuti svi resursi kako bi se zaštitili građani u Gradu Živinice. Dakle, još jednom ističem da ćemo biti 24 sata na terenu, stalnom zasijedanju i na raspolaganju našim građanima. Želim kazati da za kršenje naredbi koje su date postoje i prekršajne i krivične mjere prema svim licima koje ne poštuju date naredbe. Apelujem i molim naše sugrađane da ostanu kući kako ne bi imali masovno obolijevanje koje bi ostavilo velike posljedice po naše građane. Molim vas da poštujete sve naredbe koje su izdate, slijedite izdate upute i budete odgovorni prema sebi i drugima.” – gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković.

Koronavirus