ISS Živinice i GSS Žepče: Održana zajednička obuka gorskih spašavatelja

Članovi ISS Živinice nastavljaju sa aktivnim obukama i uspostavljanjem
saradnje sa svim članicama Saveza GSS-a.

Danas smo imali priliku da posjetimo stanicu Gorske službe spašavanja
Žepče i zajedno sa njima učestvujemo u obuci iz oblasti pružanja prve
pomoći.

Međustanične obuke su od velike važnosti za sve spasioce, jer se na taj
način uče iste tehnike i vještine koje treba primijeniti u slučaju
nesreće.

Koristimo ovu priliku i da se zahvalimo GSS Žepče na gostoprimstvu i
saradnji.

 

ISS