ISS Živinice spašava ljudske živote bez podrške vlasti?

Velike su poplave pokazala koliko je Živinicama potrebna služba spašavanja, a svijet dokazao kako ulaganje u takve službe donosi samo dobrobit i sigurnost. Jesu li Živinice spremne iskoristiti svoju priliku?

Velike poplave iz 2014. godine pokazle su svu ranjivost naše zemlje i našega kraja na prirodne katastrofe, a posebno potrebu za organizovanim službama spašavanja koje mogu odgovoriti na izazove katastrofa.

Da su silom formirane, birokratski nazivane “profesionalne jedinice za spašavanje” u sklopu državnih
službi iluzija koja troši mnogo novca, a daje malo rezultata zna cijeli svijet.

Većina službi za spašavanje u modernom svijetu su nevladine, neprofitne i volonterske organizacije koje imaju javne ovlasti spašavanja u nepristupačnim područjima ali koje se finansiraju iz budžeta. S obzirom da se radi o volonterskim organizacijama,finansiranje iz budžeta odnosi se na opremanje, obuke, finansiranje troškova akcija, režija… Većina njih dio su organizacija gorskih službi spašavanja.

Primjeri su svuda oko nas: GSS Srbije, GSS Crne Gore, Hrvatska gorska služba spašavanja, Reševalna služba Slovenije, gorske službe spašavanja u Češkoj, Slovačkoj, Poljskoj, Austriji, SAD-u, Irskoj, zemljama Skandinavije, Velikoj Britaniji…

Grupa entuzijasta, vođena potrebom za osnivanje službe za spašavanje u Živinicama po uzoru na slične službe u drugim zemljama, formirala je Interventnu spasilačku službu (ISS) Živinice koja je početkom novembra registrovana kao dobrovoljna, humanitarna, neprofitna i nestranačka služba javnog karaktera, specijalizirana za potragu i spašavanje sa nepristupačnih terena i po teškim vremenskim uslovima.

U samo nekoliko mjeseci postojanja, sopstvenim sredstvima i uz pomoć dobrih ljudi, ISS Živinice uradila je mnogo posla na svom stasanju i napretku. Objavila je kokurs za prijem novih članova, nabavila uniforme i prvu tehničku opremu za spašavanje, kupila prvo vozilo… I ono najvažnije počela obučavati svoje pripadnike spašavanju u nepristupačnim područjima.

Prijemom u članstvo Saveza gorskih službi spašavanja u Bosni i Hercegovini, ISS Živinice dobila je priliku obučavati se po međunarodnim standardima i spremati za djelovanje kako u BiH, tako i u inostranstvu.

Da su na pravom putu uvjerili smo se vrlo brzo. Nakon prvih obuka, u samo dva posljednja mjeseca,
učestvovali su u dvije velike akcije potrage i spašavanja, jednu u Milićima u saradnji s policijom i drugu u Nevesinju gdje je preko 400 ljudi predvođeno sa 140 gorskih spašavatelja tragalo za nestalim dječakom.

Slijedeći put modernih gorskih službi spašavanja, ISS Živinice odlučna je u namjeri neprekidnog napretka edukacijom po međunarodnim standardima gorskih službi spašavanja u BiH kako bi spremno odgovorila na sve izazove koje će budućnost postaviti i kako bi povećala sigurnost svojih sugrađana. Na tom putu potrebna joj je podrška lokalnih vlasti. Njeni pripadnici ne žele plaće ni povlastice žele samo budžet za brojne edukacije i vježbe koje stoje pred njima i budžet za opremu koja im je potrebna kako bi spašavali ljudske živote.

Da je ulaganje u ovakve službe najjeftinija i najefikasnija investicija u sigurnost građana pokazale su
slične službe po svijetu, pa i u Bosni Hercegovini.

Živinice su dobile priliku imati takvu službu, propustiti tu priliku je veliki je grijeh prema svim građanima Živinica.

ISSpoplavapoplavespasavanje