Izgradnja toplovodne mreže i rekonstrukcija Bulevara

U našem gradu uvelko traju radovi na izgradnji toplifikacije i uređenjja, tj.rekosnstrukcije Gradskog buulevara. Gro radova obavlja se na izgradnji sekundarne vrelovodne mreže užeg gradskog jezgra zv. “Riba”, a koja će se priključiti na magistralni vrelovod iz TE Tuzla. Dužina vrelovoda je 12 km.

Sekundarna vrelovodna mreža užeg jezgra Živinica se izvodi predizoliranim cijevima sa direktnim polaganjem u rovove, a sastoji se od 43 sistema, odnosno 43 toplotne podstanice snage od 250 kW do 2500 kW. Toplotne podstanice su projektovane za temperaturne režime:
– primar: 150/75°C
– sekundar: 90/70°C

Postojeće kotlovnice u gradu će biti zamijenjene novim toplotnim podstanicama, čiji će kapacitet odgovarati stvarno priključenom konzumu, a ne kapacitetu sadašnjih kotlova. Za nove objekte koji nemaju kotlovnice predviđene su podstanice snage od 1 do 1,5 MW. I narednih dana Živinice će ličiti na veliko radilište, kako bi sekundarna mreža bila na vrijeme postavljena./N.Č./

izvor: zivinice.ba

bulevarizgradnja