Javni oglas o pokretanju postupka usklađivanja općinskih redova vožnje

Općinski načelnik putem Službe za prostorno planiranje i komunalne poslove objavljuje Javni oglas o pokretanju postupka prikupljanja zahtjeva, sa propisanom dokumentacijom, za usklađivanja općinskih redova vožnje za registracioni period 2016/2019. godina.

Pozivaju se svi zainteresovani prijevoznici koji imaju registrovane općinske redove vožnje i žele ih održavati u narednom registracionom periodu, kao i prijevoznike koji žele predložiti novi red ili redove vožnje za postupak usklađivanja općinskih redova vožnje, da podnesu zahtjev za usklađivanje redova vožnje i dostave propisanu dokumentaciju za postupak usklađivnja u skladu sa Pravilnikom o kriterijima, postupku i načinu usklađivanja, registracije i ovjere redova vožnje te sadržaju i načinu vođenja registra.

Javni oglas u cjelosti možete pogledati na oglasnoj ploči Općine Živinice, u Službenom glasniku Općine Živinice broj: 8/16 od 11.04.2016. godine i na sljedećem linku:
http://www.opcinazivinice.org/novi/images/JAVNI_OGLAS_-_uskladivanje_redova_voznje_OPCINA_ZIVINICE.pdf