Ko su divljaci, mi ili oni

Danas 07.05.2023. godine nisam planinario. Radio sam u kući i oko kuće. Čistio sam tavan kuće i pročišćavao cijevi u kuhinji od sudopere. Po završetku ovih poslova uzeh da napišem ovaj tekst. Inspiraciju za ovaj tekst  dobio sam gledajući na TV; krunisanje britanskog kralja i centralni dnevnik FACE TV od 05.05.2023. godine. Izdvojio  sam dio govora u CD FACE TV uvaženog prof.dr. Esada Bahtala i to sam postavio na Youtub-e.

Ceremija I slavlje oko krunisanja britanskog kralja treba biti sramota britancima a ne slavlje.  Predhodni kraljevi I vladari Britanije I drugih evropskih zemalja, učinili su ogromna zla čovječanstvu. Ova država sa svojim kraljevima je ne tako davno, u afričkim I drugim zemljama zarobljavala domicilno stavnovništvo, kako su ih zvali urođenici i pretvarala ih u robove koji su robovski radili u ovoj državi na plantažama. Pročitao sam da je jedan robovlasnik iz Britanije negde na pučini mora ili okeana, pobacao sve robove u more sa broda  da bi za štetu zbog gubitka robava, naplatio osiguranje. Za ovo mu je kao suđenje u Britaniji. Po ukidanju ropstva, Britanija I druge kolonijalne sile,  zauzmaju afričke I azijske države I pretvaraju ih u svoje kolonije. Robovanje naroda tih država se nastavlja sve do njihovog oslabađanja od kolonijalizma.

Ljudski  rod bi trebao da se stidi zbog svoje neslavne istorije. Neshvatljivo je, da je ljuski rod u svom bitisanju uvijek pa i sad, bio naklonjen vjeri i Bogu sa jedne strane a sa druge, radio je a I sad radi velika  zlodjela prema slabijim I siromašnim.

Cijenjeni prof. dr Esad Bajtal je gostujući na TV FACE, pored ostalog iznio jedan primjer  (pogledajte priloženi  kratki video snimak na youtub-u) iz koga se vidi, da tehnološki razvijeniji i navodno, civilizacijski napredniji dio ljudskog roda, je bez morala kao i to, da mu je bitna samo materijalna strana a da su ljudske zajednice, koje mi nazivamo divljacima, daleko moralnije i pravičnije.

Iako u ovom vremenu formalno nema robovanja ni kolonijalizma, nejakim I slabim ljudskim zajednicima je veoma teško živjeti. Uvijek im nad glavom vise moćni i jaki i u svakom momentu su spremni da ih pokore i stave u službu svojih interasa. Ovo isto važi i za svakog pojedinca ljudskog  roda, bez obzira da li živio u izrazito moćnoj ljudskoj zajednici ili slaboj i nejakoj. Kao,  demokratija vlada u svim društvima, međutim, pojedinac, ako je siromašan i pošten, on je pravi plijen za bogate I moćne. Gdje je tu demokratija?

PS Danas sam uradio jedno huimano djelo. Šetajući jednom ulicom u Živicama ugledao sam da čovjek invalid stoji pri pločniku u invalidskim kolicima. Upitao sam ga, treba li mu pomoć. Rekao mi je,  da su mu se pokvarila invalidska kolica i da ne može dalje da vozi.  Rekao sam mu da ću ja,  gurajući kolica odvesti ga kući. Nije pristao na to, vidjelo  se da ima ponos, međutim ja sam bio uporan I na kraju je pristao. Odvezao sam ga, gurajući invalidska kolica tačno pred kućna vrata. Od mjesta gdje mu se desio kvar na invalidskim kolicima do njegove kuće bila je udaljenost, negdje oko 1 km. Duboko mi se zahvalio kada smo došli do njegove kuće. Ovo ne pišem da bih pokazao sebe kao humanu osobu, već zbog toga, što sam na osnovu reakcije ovog dobrog čovjeka zaključio,  da ovakvi postupci kod nisu uobičajeni.

Selimović Edhem Edo