Konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima i učenicima srednjih škola sa područja općine Živinice

Na osnovu člana 38. Statuta Općine Živinice, a u vezi sa tačkom IX. Odluke o stipendijama učenika srednjih škola i studenata dodiplomskog studija koje se dodjeljuju iz budžeta općine Živinice, Općinski načelnik raspisao je Konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima dodiplomskog studija i učenicima srednjih škola sa područja općine Živinice za akademsku/školsku 2014./2015. godinu.

U akademskoj/školskoj 2014/15. godini dodijelit će se 42 stipendije studentima u mjesečnom iznosu od 100,00 KM, odnosno 1000,00 KM za akademsku godinu i 25 stipendija učenicima u mjesečnom iznosu od 70,00 KM, odnosno 700,00 KM za školsku godinu.

Pravo na dodjelu stipendije imaju državljani Bosne i Hercegovine koji imaju status redovnog studenta/učenika srednje škole pod slijedećim uslovima:

– da ima mjesto prebivalištva na području Općine Živinice,
– da je u tekućoj akademskoj/školskoj 2014/2015 godini prvi put upisao određenu godinu studija/razred srednje škole
– da ne prima stipendiju, kredit ili nagradu od drugog davaoca ili po drugom osnovu.

O dodijeljenoj stipendiji zaključuje se Ugovor o stipendiji kojim se bliže uređuju međusobna prava i obaveze davaoca i korisnika stipendije.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli i web stranici Općine Živinice.
Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom predaju se na protokol u Centar za pružanje usluga građanima Općine Živinice/šalter salu, Službi za opću upravu i društvene djelatnosti Općine Živinice na posebnom obrascu.

Obrazac prijave na konkurs i obrazac izjave da kandidat ne prima stipendiju, može se preuzeti na Info pultu u Centra za pružanje usluga građanima/šalter sali ili na linkovima ispod.

Obrazac izjave o neprimanju stipendije
Obrazac prijave na konkurs

Konkurse u cjelosti pogledajte na linkovima ispod.

Konkurs_dodjela_stipendija_2014_2015_STUDENTI
Konkurs_dodjela_stipendija_2014_2015_UČENICI

 

(Općina Živinice)