Mještani Višće zbog divlje deponije smeća uveli i noćne straže

Građani živiničkih mjesnih zajednica Višća Gornja i Višća Donja uveli su noćne straže kako bi spriječili odlaganje na divljoj deponiji, koja ugrožava njihovo zdravlje.

Istovremeno, zbog nekontrolisanog odlaganja otpada i ugrožavanja zdravlja stanovnika uzrokovani nekontrolisanim odlaganjem otpada komunalnih preduzeća sa područja Općine Živinice, inicijativni odbor MZ Višća Gornja i Višća Donja uputio je peticiju prema rudniku mrkog uglja Đurđevik i JP Elektroprivreda BiH, koji je odobrio prostor za deponovanje komunalnog otpada općine Živinice.

-Iz razloga  neispunjavanja zahtjeva za uklanjanje divlje deponije i nastavka nekontrolisanog odlaganja otpada( komunalnog,a nimalnog i medicinskog) mještani navedenih MZ su 17. februara svojim izlaskom na lokalni put spriječili dovoz otpada na navedeno odlagalište. Nakon toga je uprava RMU Đurđevik uradila fizičke prepreke za pristup vozila navedenoj deponiji te stala u zaštitu građana, navode iz Inicijativnog odbora.

Dodaju da se na mještane vrše pritisci kako bi se ugrožavanje zdravlja i okoline nastavilo, ali da neće odustati.

-Napominjemo da od 17.02.2017 godine u dnevnim i noćnim satima građani već sedam dana dežuraju da bi spriječili nelegalno odlaganje otpada koje je udaljeno od prvih kuća nepunih 100 metara, ističu stanovnici ovih naselja.

Prema studiji o uticaju na okoliš Rudarskog instituta d.d. Tuzla od 2013. godine u Živinicama se godišnje odloži oko 13.400 tona komunalnog otpada bez ikakve kontrole i nadzora, a to traje preko 20 godina.

U slučaju da se Općina Živinice, Općinsko vijeće na sjednici koja je zakazana odluči za nastavak odlaganja otpada na navedenu lokaciju, poduzet će se sve pravne radnje s ciljem odgovornosti pojedinaca za nastalo narušeno zdravlje ljudi,okoliša i poslovanje oko odlaganja otpada. Ovom prilikom se zahvaljujemo RMU Đurđevik na saradnji sa građanima, a pozivamo Općinu i Općinsko vijeće da na sjednici Općinskog vijeća koja je zakazana u vezi sa problemom odlaganja otpada donese građansku a ne političku odluku, zaključuju iz Inicijativnog odbora. (E. J.)

deponijasmećevišća