MSŠ Živinice: Konkurs za upis učenika u prvi razred

Na osnovu člana 8. i 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave (“Službene novine TPK”, broj: 17/00, 3/01,12/03 i 10/05) i člana 74. stav 3. Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju (“Službene novine TK”, broj: 17/11), Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta, objavljuje

K O N K U R S/N A T J E Č A J

za upis učenika u prvi razred srednjih škola na području

Tuzlanskog kantona za školsku 2015./2016. godinu

 

            Konkurs za upis učenika u prvi razred srednjih škola u školskoj 2015./2016. godini:

Prvi upisni rok:

– za gimnaziju ………………………………………………….. od 8. juna do 10. juna 2015. godine,

– za umjetničku školu ……………………………………….. od 8. juna do 10. juna 2015. godine,

– za tehničku školu…………………………………………….. od 8. juna do 10. juna 2015. godine,

– za stručnu školu ……………………………………………… od 8. juna do 10. juna 2015. godine,

– za vjersku školu ……………………………………………… termin određuje Rijaset Islamske

zajednice BiH.

Drugi upisni rok:

– za gimnaziju …………………………………………………. od 15. juna do 17. juna 2015.godine,

– za umjetničku školu ………………………………………. od 15. juna do 17. juna 2015.godine,

– za tehničku školu ………………………………………….. od 15. juna do 19. juna 2015.godine,

– za stručnu školu ……………………………………………. od 15. juna do 23. juna 2015.godine,

– za vjersku školu ……………………………………………. termin određuje Rijaset Islamske

zajednice BiH.

Treći upisni rok:

Učenici devetog razreda osnovne škole koji su upućeni na popravni ispit u avgustovskom roku i učenici koji se nisu upisali u prvom i drugom upisnom roku mogu se upisati u srednju školu do 25.08.2015. godine. Učenici se mogu upisati u srednje škole koje poslije drugog upisnog roka nisu primile planirani broj učenika.

Kandidati koji konkurišu za upis u umjetničku školu (JU Srednja muzička škola Tuzla i Srednja škola primijenjenih umjetnosti, koja je u sastavu JU Mješovita srednja građevinsko-geodetska škola Tuzla) i vjersku školu (Behram-begova medresa Tuzla) polažu prijemni ispit.

Prijemni ispit će se obaviti:

Prvi upisni rok:

– za umjetničku školu (Muzička i Škola primijenjenih umj.) …… 12. juna 2015. u 9,00 sati,

– za vjersku školu (Behram-begova medresa) ………………………… termin određuje Rijaset

Islamske zajednice BiH.

Drugi upisni rok (ako se ne popuni u prvom roku):

– za umjetničku školu (Muzička i Škola primijenjenih umj.) ..19. juna 2015. u 9,00 sati

– za vjersku školu (Behram-begova medresa) …………………….. termin određuje Rijaset

Islamske zajednice BiH

Za prijavu na konkurs za upis u prvi razred srednje škole kandidat je dužan dostaviti slijedeća dokumenta:

–          zahtjev za upis (poseban formular),

–          izvod iz matične knjige rođenih,

–          svjedodžbu o završenom IX razredu devetogodišnje osnovne škole i list profesionalne orijentacije (original),

–          uvjerenje o uspjehu u VI, VII i VIII razredu devetogodišnje osnovne škole (original),

–          dokaz o pripadnosti borcima ili članovima njihovih porodica,

–          druga relevantna dokumenta u skladu sa Kriterijima.

Detaljnije informacije o mjestu i vremenu predaje dokumenata za prijem, te mjestu i vremenu polaganja prijemnog ispita objavljuju se na oglasnoj ploči svake škole.

Izbor kandidata vrši se na osnovu Kriterija za upis učenika u prvi razred srednjih škola Tuzlanskog kantona, koji je sastavni dio ovog konkursa.

U JU MSŠ Živinice konkurs je raspisan za sljedeće škole:

Tekst konkursa kao i kriterije za upis možete preuzeti na sljedećim linkovima:

Konkurs: http://msszivinice.com/wp-content/uploads/2015/06/Konkurs.pdf

Kriteriji za upis: http://msszivinice.com/wp-content/uploads/2015/06/Kriteriji-za-upis-15.pdf

MSŠ Živinice