Sportska sala MSŠ Živinice za smještaj oboljelih od koronavirusa

Ukoliko dođe do paljenja žarišta, dužni smo prema naredbi Kantonalnog štaba pripremiti prostor i opremu, ističu iz Štaba civilne zaštite Živinice.

Mi smo odredili nekoliko lokacija koje bi trebale biti veoma važne ukoliko dođe do ubrzanog kretanja zaraznih bolesti, ističu iz Štaba civilne zaštite Živinice.

Odredili smo lokaciju koja je najbliža Domu zdravlja, a to je sala srednjoškolskog centra koja bi bila prvi trijažni dio gdje bismo mogli smjestit ljude ukoliko dođe do potpunog izolatorijuma.

Imamo dvoranu i još mnogo dostupnih objekata uključujući i hangare ukoliko budu bli potrebni za smještaj robe i ostalog.

Pripremamo i mobilišemo prostore i krevete i negdje oko 150 kreveta u roku od 24 sata ćemo biti u mogućnosti postaviti, tako da imamo dezinfikovan i zapečatćen prostor ukoliko budemo došli u fazu ubrzanog kretanja zaraznih bolesti.

Također smo donijeli i naredbu da se namirnice poput hljeba i peciva moraju hermetički zatvarati i svi oni koji ulaze u radnju trebaju izvršiti dezinfekciju ruku kako bi i tu spriječili lanac kretanja virusa.

Naručili smo 5000 maski koje će doći u Živinice za par dana, a mobilisali smo i jedno naše Udruženje građana koje može proizvoditi maske, da u Gradu Živinicama proizvodimo maske koje će biti po normalnim vrijednostima, te da na takav način ne čekamo drugu donaciju iz drugih zemalja, ističu iz Štaba civilne zaštite Živinice.

Koronavirus