Na bulevaru održana promocija “Omladinske novinske asocijacije u BiH”

Na gradskom bulevaru  ”Nesib Malkić” u Živinicama, u okviru ”Omladinske novinske asocijacije u BiH”  (ONAuBiH) održana je promocija iste gdje su mladi članovi skrenuli pažnju na sam aktivizam , kada je novinarska profesija u pitanju.
Nakon samog predstavljanja ONAuBiH , članovi su flash mob-om i čitanjem vijesti skrenuli pažnju građana, jer se radi o vijestima koje su ”udarne” ,  a bile su aktualne proteklih godina.

Omladinska Novinska Asocijacija u BiH je nevladina organizacija stvorena sa ciljem da mladima omogući kvalitetno obrazovanje na svim poljima novinarskog posla, putem treninga, seminara i edukacija.

Slovi kao multinacionalna i multietnička organizacija, osposobljena pružiti mladima priliku da se pobliže upoznaju s medijima, nauče više o njima, te sami učestvuju u stvaranju medijskog prostora.

Piše: Nejra Borovačkić , studentica Žurnalistike, član ONAuBiH asocijacije.

asocijacijanovinska agencijazurnalistika