Načelnik Općine Živinice posjetio deponiju Površinskog kopa Višća (FOTO)

Načelnik Općine Živinice Samir Kamenjaković jutros je sa direktorima preduzeća koja se bave odvozom komunalnog otpada i Općinskim inspektorima posjetio deponiju Površinskog kopa Višća.

Građani ovog područja su u jutarnjim terminima razgovora sa Načelnikom, prijavili problem sa odlaganjem otpada u neposrednoj blizini njihovih stambenih objekata, te je načelnik Samir Kamenjaković odmah sa direktorima preduzeća za pružanje komunalnih usluga: J.P. Komunalno d.d., Rif Post d.o.o. i Akva invest d.o.o. Živinice i inspektorima Općine Živinice posjetio lokalnu deponiju u Višći.
Načelnik je ovom prilikom uputio protestnu notu direktorima ovih preduzeća, te im skrenuo pažnju da svi koji odlažu komunalni otpad na ovom području moraju raditi, odnosno odlagati komunalni otpad onako kako je to predviđeno zakonom, odnosno u skladu sa potpisanim ugovorima.
Inspektori Općine Živinice će kontinuirano vršiti nadzor, te po svakom nepropisnom odlaganju djelovati po zakonu, odnosno preduzeti potrebne sankcije kako se ovaj problem ne bi ponavljao.

deponijaotpadsamir kamenjakovicsmećevišća