Načelnik Općine Živinice zajedno sa inspekcijom posjetio firmu “Reciklon BH” u Dubravama Donjim

Načelnik Općine Živinice Samir Kamenjaković je odmah po upitu i reakciji građana za firmu “Reciklon BH” d.o.o. Sarajevo podružnica Tuzla, u Dubravama Gornjim, poslao Općinske inspektore u navedenu firmu kako bi se izvršili službeni inspekcijski pregled, te zajedno sa inspektorima posjetio ovu firmu.

Općinski komunalno-sanitarni inspektor je izvršio obilazak navedene firme, gdje je uz prisustvo predsjednika Savjeta Mjesne zajednice Dubrave Gornje i ovlaštenog predstavnika firme Reciklon izvršio služebni inspekcijski pregled.

Nakon izvršenog pregleda konstatovano je da firma “Reciklon BH” d.o.o. Sarajevo podružnica Tuzla radi u skladu sa Zakonom iz sanitarno komunalne djelatnosti.

Nakon inspekcijskog pregleda uručen je i pismeni odgovor predsjedniku Savjeta MZ Dubrave Gornje sa poukom da se mogu obratiti nadležnoj Kantonalnoj i Federalnoj inspekciji zaštite okoliša za provjere postupanja i toka infektivnog otpada u firmi Reciklon d.o.o.

“Reciklon BH” d.o.o. Sarajevo je specijalizirana firma koja se bavi zbrinjavanjem opasnog i neopasnog otpada sa prostora Bosne i Hercegovine. Postupkom sakupljanja, sortiranja svih vrste otpada, pakovanja, otpad prevozi do privremenog skladišta. Tako prikupljeni otpad se u skladu sa utvrđenom zakonskom procedurom i odgovarajućim transportom izvozi iz Bosne i Hercegovine na mjesto konačnog zbrinjavanja u inozemstvu. Istovremeno, pružaju i usluge zbrinjavanje infektivnog otpada, u sklada sa pravilnikom o upravljanju medicinskim otpadom, uređajem za sterilizaciju koji se nalazi u našim poslovnim pogonima.

“Osnovni dokument koji osigurava siguran i bezbjedan rad jeste okolinska dozvola. Mi smo tu aktivnost dobijanja okolinske dozvole započeli 2013. Godine, da bi 30. januara 2014. godine, u Velikoj sali Općine Živinice u 12 sati, održana je Javna rasprava i mi smo nakon zaključene Javne rasprava, bez ikakvih problema, nakon dva mjeseca dobili okolinsku dozvolu. Ona je apsolutno garant da ovo što se ovdje radi je u skladu sa pravilnikom upravljanja otpadom i zaštitom okoliša. Firma “Reciklon” je firma koja se bavi zbrinjavanjem opasnog i neopasnog otpada. Kada kažem neopasnog to je u principu manje radi se o komunalnom otpadu kojeg malo imamo. Najviše imamo opasnog otpada, a on se sastoji iz dvije kategorije koje su bitne za “Reciklon”, znači medicinski otpad u smislu infektivnog i potencijalno infektivnog otpada i ostali medicinski otpad kao što su hemikalije, lijekovi, i ostali, ulja, maziva, boje, lakovi itd. Sve osim medicinskog otpada, u smislu infektivnog se izvozi u Austriju i Njemačku, a iglice, znači potencijalni infektivni otpad, oštrice, se zbrinjava odnosno obrađuje na našem stroju “njustar10” . Tehnološki postupak zbrinjavanja jeste sljedeći da se sadržaj do dvadeset kilograma po ciklusu ubacuje u broj koji melje sadržaj do neprepoznatljivosti i u toku mljevenja radi se postupak sterilizacije sa maksimalnom temperaturom 155 stepeni. Poslije toga otpad je komunalni. Da bi ga odvezli na deponiju radimo uzorak, a kvalitet uzorka na sterilnost za nas radi radi Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona. On nam dostavi potvrdu, uvjerenje da je naš uzrok ispravan, i mi onda zovemo firmu “AKVA INVEST” Živinice i oni za nas taj otpad izvoze na deponiju. To je sva priča. Ne postoji ništa što je sporno, što nekoga može kontaminirati, ugroziti zdravstveno. Ova firma posluje od 2009. godine i niko od radnika nije ni dobio ni gripu, a kamoli nešto drugo. Znači, one priče oko raka, radioaktivnosti, to su, najblaže što mogu reći, neodgovorne izjave.”, kazao je predstavnik vlasnika firme “Reciklon” Sead Brkić.

“Nakon dojave građana i prijedloga na društvenoj mreži da se dođe i provjeri ova firma “Reciklon” mi smo odmah reagovali i preduzeli sve aktivnosti u vezi navoda koji su se pojavili za navedenu firmu. Tamo je napisano da se ovdje radi o otpadima koji su opasni i po ljudski život. Mi smo danas došli tu, prije nego što smo mi došli, inspekcija je obavila svoj posao, utvrdila da su sve procedure koje su propisane kada je u pitanju otpad, medicinski otpad, propisno i kvalitetno završene. Ono što želim kazati da su i sve dozvole za otvaranje ove firme uredne i dobivene. Danas smo ovdje vidjeli i način na koji se vrši odlaganje medicinskog otpada, on se vrši po punoj proceduri, dakle od izuzimanja iz medicinskih ustanova koji su dobro upakovane po medicinskoj proceduri sa kliničkog centra i domova zdravlja, te su ovdje skladištene po procedurama. Ono što je važno naglasiti je da se ovdje ne radi spaljivanje tih lijekova koji dolaze ovdje,nego se ti lijekovi izvoze u inostranstvo, u firme koje su specijalizovane da to rade.

Ovdje se radi samo o medicinskom otpadu. Taj medicinski otpad podrazumijeva medicinske igle i ostale propratne materijale koji su bili potrebni prilikom rada u medicinskoj doktrini i oni se sterilišu suhom sterilizacijom i nakon toga vrši se njihove mljevenje, pravljenje dakle u komunalni otpad. Evo mi smo se mogli uvjeriti u kompletnu proceduru i na kraju nakon što je to sve završeno, izmljeveno, sterilisano, vidjeli smo i vreće koje se odvoze nesmetano, neopasno za naše građane. Ja ovom priliko želim kazati građanima da su, prema svim nalazima i dokumentaciji ove firme, sigurni kada je u pitanju firma “Reciklon” u Dubravama Donjim i mi ćemo uvijek reagovati zbog bezbjednosti naših građana kada nam dojave da nešto trebamo provjeriti.”, kazao je načelnik Samir Kamenjaković.

Dubraveotpadreciklon