NATO vježba u Živinicama i okolini: Više od 1.200 osoba spašavat će živote povrijeđenih u elementarnim nepogodama

U Kampusu Univerziteta u Tuzli danas je zvanično počela višednevna terenska NATO vježba za upravljanje posljedicama kriznih situacija pod nazivom “Bosna i Hercegovina 2017”.
Nekoliko vježbi će do 29. septembra ove godine biti održano na lokacijama u Živinicama, Tuzli i njenoj okolini, a cilj je provjera kapacitiranosti država za otklanjanje posljedica katastrofa i uzajamnu pomoć.

Više od 1.200 spasilaca i drugih članova različitih službi iz 34 zemlje stiglo je u našu zemlju, a u narednim danima će raditi na simulaciji poplava i jačih zemljotresa, kolapsa objekata, ali i saobraćajnih nesreća na kopnu i u vodi.

Ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić je kazao da je civilna vježba odlična prilika da naša zemlja pokaže osposobljenost institucija od značaja za zaštitu i spašavanje.

Nekoliko vježbi će do 29. septembra ove godine biti održano na lokacijama u Tuzli i njenoj okolini, a cilj je provjera kapacitiranosti država za otklanjanje posljedica katastrofa i uzajamnu pomoć.

Više od 1.200 spasilaca i drugih članova različitih službi iz 34 zemlje stiglo je u našu zemlju, a u narednim danima će raditi na simulaciji poplava i jačih zemljotresa, kolapsa objekata, ali i saobraćajnih nesreća na kopnu i u vodi.

Ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić je kazao da je civilna vježba odlična prilika da naša zemlja pokaže osposobljenost institucija od značaja za zaštitu i spašavanje.

Kako je istakao, prilika je ovo i da državne službe kroz trenažni događaj upoznaju specijalističku snagu, opremu i postupke odgovora na posljedice katastrofa međunarodnih timova različitih specijalnosti.

“Poplave su u maju i augustu 2014. godine pogodile jednu petinu teritorije BiH, uzrokovale su ljudsku patnju i ogromne štete. Pogođene zajednice i danas se oporavljaju, a ova vježba će sasvim izvjesno skrenuti pažnju i na šire aspekte prisutnih rizika, kao i stanje pripremljenosti i sigurnosti u pojedinim segmetima bh. sistema”, kazao je Mektić.

Pripreme za ovu vježbu su trajale godinu dana, a državni ministar sigurnosti BiH je kazao da mu je posebno drago da je NATO izabrao baš našu zemlju za jedan ovakav događaj.

Inače, ovo je 17. vježba koju organizira Euroatlantski centar za koordinaciju odgovora na katastrofe te prva ovakve vrste koja se organizira u BiH.

Pomoćnik generalnog sekretara NATO-a Sorin Ducaru je ocijenio da su razmjere ove vježbe impresivne, s obzirom na to da učestvuje više od 1.200 osoba iz 34 zemlje.

Istakao je i da vježbe poput ovih spašavaju ljudske živote i unapređuju međunarodnu saradnju.

“Mislim da je važno ovu vježbu posmatrati iz perspektive njenog cilja. Uvježbavanje mnogo pomaže u pravim vanrednim situacijama, time se spašavaju ljudski životi. Ova vježba također ispunjava i važnu potrebu ljudi ovdje i u regionu. Također, ova vježba rezimira razne elemente – od obuke i seminara do komandnog mjesta i zahtjevne terenske vježbe”, pojasnio je Ducaru.

Potcrtao je i da je civilna pripravnost jedan od elemenata koji pomaže zemlji da odgovori na izazove današnjice.

“Civilna pripravnost u slučaju punog spektra prijetnji, uključujući i prirodne katastrofe je u srži onoga što mi radimo i to i jeste i jedan od ciljeva danas. Ovo je test i za nove koncepte i nove sposobosti kao što su krizni štab te nove tehnologije u odgovoru na katastrofe, odnosno telemedicina i društvene mreže”, naglasio je on.

Višednevna vježba će tačno pokazati i koliko je Bosna i Hercegovina spremna odgovoriti u smislu odbrane u slučaju prirodnih katastrofa, a kojima smo svjedočili 2014. godine.

“Mislim da se ne posvećuje dovoljna pažnja sistemu civilne zaštite u BiH i često se pitanje civilne zaštite ispolitizuje. Onaj sektor ili oblast koja treba da služi direktno spašavanju života, ljudi i imovine ne treba da ima bilo kakve političke konotacije”, dodao je ministar Mektić.

Pod okriljem prvog dana također je izvedena i prva pokazna vježba koja je simulirala situaciju napada hemijskim oružjem o kojem se danas sve više govori.

NATOVježba