O B A V J E Š T E NJ E

BOSNA I HERCEGOVINAFEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINETUZLANSKI KANTONGRAD ŽIVINICESlužba za oću upravu, društvene djelatnosti,boračko-invalidsku zaštitu i raseljene osobe– Odsjek za boračko – invalidsku zaštitu i raseljene osobe-Broj: 02/14-37-sl./22Dana, 24.05.2022.godineOBAVJEŠTENJEObavještavaju se učenici sa područja grada Živinice koji su ostvarili pravona stipendiju za školsku 2021/2022 godinu putem Ministarstva za boračkapitanja Tuzlanskog kantona, da je termin potpisivanja ugovora od:24.05.2022.godine do 31.05.2022.godine u prostorijama nadležne gradske službe za boračko-invalidsku zaštitu kancelarija br.11 Napomena: Za učenike koje zastupaju roditelji potrebno je dostaviti na uvid rodni list sa jedinstvenim matičnim brojem učenika kako bi isti upisali na ugovor.Prilikom potpisivanja ugovora kandidati su dužni dostaviti broj računa otvoren kod banke na lično ime, ukoliko isto nisu dostavili prilikom apliciranja na Javnikonkurs. Učenici koji su punoljetni obavezni su ponijeti i ličnu kartu kako bi se utvrdio identitet istog. Pomoćnik gradonačelnikaMr.sc. Said Čerkezović S.A. RTV Živinice

aktuelnostiFeaturedVijesti iz zemljeŽivinice danas