Održan prvi sastanak Općinskog razvojnog tima Općine Živinice

Načelnik Općine Živinice Samir Kamenjaković održao je prvi sastanak sa članovima Općinskog razvojnog projektnog tima (ORPT) koji je po prvi put formiran u Općini Živinice. Načelnik je na sastanku sa članovima Razvojnog tima razgovarao o ciljevima i budućem načinu rada u cilju razvoja i unapređenja Općine Živinice.

Zadatak ovog Općinskog tima je da vodi projektne procese koji imaju za cilj dalji razvoj i unapređenje Općine Živinice, a prije svega da ima centralnu ulogu u planiranju, implementaciji, praćenju i evaluaciji strategije razvoja, obezbjeđuje vertikalnu i horizontalnu koordinaciju i komunikaciju sa svim bitnim akterima u procesu, kako u okviru Općinske uprave, tako i na nivou cijele zajednice i šire, te sa višim nivoima vlasti, kao i potencijalnim donatorima i investitorima.

Članovi su se prema stručnosti podijelili u sektorske grupe koje obuhvataju grupu za ekonomski razvoj, društveni razvoj i zaštitu okoliša.

U smislu obezbjeđivanja učešća građana, uloga ORPT-a je da sve bitne aktere redovno informiše i konsulutuje, kao i da obezbijedi njihovu uključenost u procese donošenja odluka i realizacije projekata u zajednici.

Općinarazvojni timsamir kamenjakovic