Općina Živinice: Olakšano plaćanje određenih općinskih administrativnih taksi

U zgradi Općine Živinice održana je sjednica Kolegija Općinskog načelnika na kojoj se našlo niz tačaka.

Općinski načelnik Samir Kamenjaković donio je Odluku o proširenju blagajne Općine Živinice tako što će pomoćnik blagajnika raditi u šalter sali Općine, te naplaćivati građanima određene općinske administrativne takse, a koje su dosad mogli platiti samo u bankama.

Na taj način, građani će uštediti novac jer neće plaćati proviziju koju su dosad plaćali bankama.

Također, s ciljem unapređenja rada i kvalitetnijeg obavljanja rada u zgradi općine Živinice, Općinski načelnik je donio Odluku da svaki uposlenik mora imati akreditaciju sa fotografijom, imenom i prezimenom, te nazivom Službe kojoj pripada. Na taj način, građani će znati s kim razgovaraju i moći će prijaviti sve koruptivne radnje, žalbe kao i pohvale uposlenika Općine na taj način što će to dostaviti u nedavno postavljena sandučad na ulazu u zgradu Općine.

Općinski načelnik donio je i Odluku da određenim komisijama Općinskog načelnika, koje su dosad dobijale naknadu za urađenje poslove u toku radnog vremena, bude ukinuta naknada, a u narednom periodu će biti ukinute naknade i za ostale komisije Općisnkog načelnika, a sve u cilju ušteda u budžetu Općine Živinice.

“Ja sam danas donio Odluku da proširimo ovlasti blagajne Općine Živinice tako što ćemo pomoćnika blagajne rasporediti da radi na info pultu gdje će moći u šalter sali direktno građanima naplaćivati određene usluge koje oni traže od Općine. Dakle, bilo koji obrazac da budu uzimali moći će platiti u zgradi Općine. Ono što mi je posebno drago da ćemo uštediti građanima novac. Oko 1.500,00 KM sedmično su građani davali bankama za provizije kada uplaćuju bilo kakav dokument koji trebaju izvaditi iz zgrade Općine.

Ovog puta građani su na dobitku, mi ćemo se reorganizovati, tako da neće biti prijema uposlenika nego iz Organa uprave ćemo rasporediti jednog uposlenika koji će raditi te poslove. Smatram da je to trebalo i prije biti, međutim, iz tehničkih razloga nismo mogli do ove sedmice to završiti. Ovih par mjeseci otkako sam Načelnik ja sam pratio da građani negoduju zbog toga, osim što moraju da bi dobili jedan papir otići do banke i vraćati se nazad, a ono što je najgore i najteže je da građani moraju za jednu uplatu jednog papira koji košta jednu marku dati 1,50 ili 2,50 KM u zavisnosti u koju banku dođu.

Ovog puta poručujem u ime građana kao što smo i obećali da moramo biti servis građanima i ova zgrada će u svakom trenutku biti samo servis građanima i ništa više. Da bi još unaprijedili i imali kvalitetniji rad Organa uprave, vi znate da sam ja postavio sandučad za žalbu, sad smo donijeli Odluku da svaki uposlenik mora imati akreditaciju sa slikom, imenom i prezimenom i Službom kojoj pripada. Građani će moći identifikovati svaku osobu sa kojom razgovaraju i još jednom prilikom pozivam građane da bilo kakve koruptivne radnje koje primijete prijave u sandučad koja smo postavili ispred ulaza. ”rekao je načelnik Općine Živinice Samir Kamenjaković.

kolegijOpćinasamir kamenjakovicsjednica