OŠ Gračanica: Održana radionica koja je posvećena djeci sa posebnim potrebama

Danas je održana radionica u JU OSNOVNA ŠKOLA “GRAČANICA” U GRAČANICI – ŽIVINICE koja je posvećena djeci sa posebnim potrebama, koji borave u Centru Vrati Mi Osmijeh – Živinice.

U školi je održana svečana priredba koja je posvećena toj djeci, koju su izvodili učenici nižih razreda od I-V razreda sa svojim nastavnicima ( Asmira Musić, Salihović Emina, Bojić Semina, Šljivić Selma, Muhić Sanela, Ahmetović Adil, Mahmutović Alma, Nišić Zarfa, Mrakanović Nerminka zajedno sa direktoricom škole Muhić Medisom i pedagogicom Goletić Edinom).

Nakon svečane priredbe gosti su imali priliku da konzumiraju domaću hranu i prirodne sokove koje su pripremili roditelji učenika nižih razreda zajedno sa svojom djecom i nastavnicima.

Cilj ove radionice jeste da se djeca sa posebnim potrebama ne osjećaju odbačenim u društvu, školi i okolini već da shvate da su prihvaćena kao i svi ostali učenici redovne nastave.

osnovna škola