Preliminarna rang lista za subvencioniranje kamate za rješavanje stambenog pitanja mladih

Obavještavamo sve zainteresirane da je danas, 10.11.2021. godine, objavljena Preliminarna rang lista podnosilaca prijava za subvencioniranje kamate za rješavanje stambenog pitanja mladih za 2021. godinu. 

Protiv ove Preliminarne rang liste nezadovoljni kandidati mogu izjaviti prigovor Komisiji Gradskog vijeća za rješavanje po žalbama u drugostepenom postupku, u roku od 8 (osam) dana, računajući od dana objave na web stranici Grada Živinice. 

Nakon odluke dugostepene Komisije Gradskog vijeća za rješavanje po žalbama u drugostepenom postupku Komisija za raspodjelu sredstava za subvencioniranje kamate za rješavanje stambenog pitanja mladih iz Budžeta Grada Živinice za 2021. godinu, objavit će Konačnu rang listu podnosilaca prijava za rješavanje stambenog pitanja mladih, za 2021. godinu.

RTV Živinice

Info centar za mladeKonkursi-Oglasi-PoziviNovostiObavještenjasavjet mladih