Putevi na području općine Živinice prohodni

Ekipe zimskih službi koje su zadužene za održavanje i čišćenje saobraćajnica u zimskom periodu na području grada i okolnih mjesta uredno rade svoj posao već nekoliko dana.  Ekipe prate vremneske uslove tokom dana i noći i po potrebi izlaze na teren.

Prema informacijama dobivenim od tehničkog direktora JKP Komunalno Živinice Sulejmana Salihovića ekipe KP su u jutranjim satima izašle na teren, redovno čiste saobraćajnice na području grada i vrše bacanje posipnog materijala.  Zbog loših vremenskih uslova otežan je i odvoz smeća u visinskim zonama.

Kako saznajemo od višeg referenta za mjesnu samoupravu Zijada Zenunovića, redovno se održavaju putevi  u MZ. Svi putevi na području naše općine su prohodni, stanje na putevima je zadovoljavajuće i autobuske linije funkcionišu normalno.

Autobuski saobraćaj odvija se bez problema nema nikakvih kašnjenja prilikom polaska i dolaska sa Autobuske stanice Živinice.

RTV Živinice/Emina H.

održavanje putevazimazimska služba