Prirodni resursni potencijali i razvoj turizma dijaspore na području Grada Živinice

Grad Živinice ove godine organizovao je tradicionalno petu manifestaciju „Dani dijaspore“ na kojoj su svi događaji održani u online formatu. S tim u vezi, prvi put je održan i online okrugli sto pod nazivom „Prirodni resursni potencijali i razvoj turizma dijaspore na području Grada Živinice.

Cilj događaja bio je okupljanje i povezivanje lokalne zajednice sa dijasporom kako bi se na što bolji način predstavio turizam i agroturizam Grada Živinice kao segmentirani turistički oblik.

Također, u okviru događaja potpisan je i Sporazum sa Turističkom zajednicom Tuzlanskog kantona za realizaciju projekta „Visit Živinice“ za koji je Grad Živinice dobio finansijska sredstva u iznosu od oko 35.000,00 KM.

Naime, tokom sesije prezentovane su tri Strategije za razvoj turizma u Gradu Živinice, te predstavljeni prirodni resursni potencijali koji će omogućiti pogodnije tlo za opstanak i ostanak naših građana, te podstaći na razvoj obrta u ruranim dijelovima Grada.

Riječ je o prezentacijama Selme Vejzagić, naučnice na FVA u Njemačkoj oblast šumarstva i Zastupnice Saveza lovačkih organizacija BiH, zatim Jasmine Ovčine, predstavnice italijanske organizacije CIPS u BiH, i Admira i Amre Andelić, mladih živiničana, koje su u prvi plan stavili lovni turizam, brendiranje domaćih životinjskih i biljnih vrsta, zatim unapređenje i promociju difuznih hotela, energetsku efikasnost, digitalizaciju turističkih paketa kroz uključivanje u Evropske tokove, te sportsko penjanje u Živinicama i izradu penjačkog zida u Gradu Živinice.

Svi ovi projekti doprinijet će usponu turizma i agroturizma u Gradu Živinice, te doprinijeti da naš Grad pronađe svoje mjesto na ljestvici pogodnih turističkih destinacija.

Prema riječima gradonačelnika Samira Kamenjakovića ukoliko budemo implementirali projekte o kojima govorimo napravit ćemo novi iskorak i možemo zaploviti u more turizma i postati prepoznatljivi u tome.

„Četvrti dan manifestacije Dani dijaspore u okviru kojeg smo imali odličnu online sesiju na kojoj smo uspjeli okupiti veći broj zainteresovanih ljudi kako iz dijaspore tako i ljudi iz Bosne i Hercegovine. Imali smo tri impozantna projekta koji se tiču razvoja lovstva na drugačiji način, zatim autohtona vrsta lipe specifična za područje Bosne i Hercegovine, ali i prijedlog našeg sugrađanina za izgradnju penjačkog zida. Taj projekat realizovat ćemo u narednoj godini gdje ćemo ući u regulacioni plan te na taj način privući novu vrstu turizma. Razgovarali smo o razvoju turizma i iskoristivosti resursa i potencijala koje imamo, a imali smo i kvalitetnu prezentaciju od CISP organizacije, s obzirom da smo prije 4 godine sa Vladom Italije potpisali sporazum o biodiverzitetu Grada Živinice. U okviru ovog događaja potpisali smo i Ugovor sa Turističkom zajednicom Tuzlanskog kantona od koje smo prvi put dobili konkretnija sredstva u iznosu 35.000,00 KM za projekat „Visit Živinice“, gdje ćemo uređivati ono što trebamo promovisati, a to je agrokutak, biciklističke i alpinističke staze sa vodičem koji bi promovisao Grad Živinice. Izvršili smo i promociju karte Grada Živinice sa popunjenim historijskim i kulturnim artefaktima, kao i mjestima sa brojevima telefona ljudi koji imaju za ponudu ono što je bitno u agroturizmu. Naredna faza nam je booking kako bi ljudi mogli prijaviti mjesta gdje će turisti prespavati a nakon toga možemo zaploviti morem turizma i ukoliko budemo išli ovim tempom bit ćemo prepoznatljivi po turizmu. Uradili smo oko 40% Strategije za razvoj turizma, a implementacijom ovih projekata napravit ćemo novi iskorak.“, kazao je gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković.

dani dijasporeturizam