Rješavanje problema vodosnabdijevanja u Mjesnoj zajednici Dubrave Gornje i Dubrave Donje

Povodom problema sa vodosnabdijevanjem na području Mjesne zajednice Dubrave Gornje i Dubrave Donje, Općinski načelnik Samir Kamenjaković je održao još jedan hitni sastanak sa predsjednicima pomenutih mjesnih zajednica kao i sa direktorom preduzeća “Vodovod i kanalizacija” Živinice, gdje su sumirani rezultati i saznanja prve terenske provjere domaćinstava, u kojoj se nastojalo saznati da li je domaćinstvo legalno priključeno na vodovodnu mrežu.

Od 1775 korisnika vodovodne mreže, prvim pregledom je izvršena detaljna kontrola 196 domaćinstava. Od toga je osam domaćinstava nelegalno priključeno, četiri domaćinstva nisu dozvolila pristup, i postoje dva neevidentirana korisnika, dakle, domaćinstva koji imaju priključke, imaju priključnu taksu uplaćenu, ali nisu nikada evidentirani, dok četiri korisnika vodovodne mreže vodu sipaju u bunar.

Na sastanku je razmatrano više tačaka, a jedna od najvažnijih je projekat rješavanja problema vodosnabdijevanja kada su u pitanju Dubrave. Projekat bi se finansirao dijelom iz Budžeta Općine Živinice, a dijelom od koncesionih sredstava, uz detaljnu analizu projekta prije petnaest dana, bilo je potrebno uraditi i detaljnu analizu problema na terenu, čije je rješavanje ključno za dalji nastavak projekta.
Problem vodosnabijevanja u Dubravama traje duži niz godina, tačnije od 2005.godine. Prema riječima načelnika Samira Kamenjakovića rješenje ovog problema ne može biti potpuno bez detaljne analize.

Iz tog razloga su angažovani svi stručni timovi koji najbolje znaju da utvrde mjesta gdje postoji gubici vode.

Mjesta gdje imamo gubitke vode su mjesta gdje imamo nelegalne priključke, i mjesta gdje su kvarovi. Te dvije stvari moramo u potpunosti riješiti. Iznad Trokinog brda gdje se nalazi rezervoar i kapitaža koja treba snabdijevati cijele Dubrave, radit će se pumpe u vrijednosti od 90.000,00 konvertibilnih maraka da mogu snabdijeti gornji dio Dubrava, dakle, Redžiće i ostale dijelove.Mi moramo dakle utvrditi, naći tačno gdje trebamo i koliko trebamo uložiti da bismo završili ovaj projekat i riješili problem vodosnabdijevanja.Negdje oko 100.000,00 konvertibilnih maraka bi nam sad trebalo uz ove sve detalje da u potpunosti završimo problem dubravskog vodovoda. Nadam se da ću imati i razumijevanja Općinskog vijeća koje je dosad uvijek izlazilo u susret kada je u pitanju vodosnabdijevanje svih naselja tako i Dubrava.Mi smo kazali da ove godine vodovod želimo u potpunosti riješiti i pojačati vodosnabdijevanje cjelokupne Općine Živinice, uključujući i grad. Kada je u pitanju vodosnabdijevanje uradili smo projekat kompletnog vodosnabdijevanja Općine Živinice. Proglasili smo javni interes na području Barica gdje se nalaze rezervoari. Morali smo čekati četrdeset dana da prođe žalbeni rok i sad ulazimo u fazu eksproprijacije dijelova bunara.Budući da smo projekat napravili u četiri dijela, u Vladi Tuzlanskog kantona, u Ministarstvu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo dobili smo negdje oko 470.000,00 konvertibilnih maraka. Jučer smo izabrali izvođača i mi sad trebamo da izradimo vodovodnu mrežu na putu od Barica prema Šišićima. Ostala sredstva imamo u Budžetu, preciznije milion maraka obezbijeđeno da izvršimo kopanje novih izvora i novu količinu vode. “, istakao je načelnik Kamenjaković.

Sulejman Salihović, direktor preduzeća Vodovod i kanalizacija, napomenuo je da će svi korisnici koji su nelegalno priključeni biti sankcionisani.

Nadam se da ćemo naći razumno rješenje, da nećemo morati pristupati onim najrigoroznijim kaznama, a to su prijave. Svaki nelegalni priključak je automatski krađa vode. Krađa vode je krivično djelo i nadam se da nećemo morati ići u smjeru krivičnog gonjena.”, rekao je Salihović.

Semir Šljivić predsjednik Savjeta mjesne zajednice Dubrave Donje istakao je da od prošlog održanog sastanka do danjašnjeg urađen veliki dio posla.

Urađeno je otprilike nekih deset posto posla, što se tiče ukupnog procenta. Mi smo veoma zadovoljni kada je u pitanju saradnja sa direktorom Vodovoda i sa saradnjom sa načelnikom Samirom Kamenjakovićem.Nadam se da ćemo u budućnosti, još bolje sarađivati, i da ćemo naći rješenje za građane Dubrava Donjih i Dubrava Gornjih, da imaju konačno vodu dvadeset i četiri sata. To nam je i cilj u budućnosti, kao i prioritet od svih ostalih poslova.”, naveo je Šljivić.

Načelnik Samir Kamenjaković je naveo da za rješavanje svih ovih problema treba predan i timski rad. U narednom periodu će se raditi na osposobljavanju i dva bunara kod crpne stanice, koja su u proteklom periodu oskrnavljena. Time će se dobiti onaj dio vode koji pripada Općini Živinice, od strane Vodovoda Tuzla, koji je 2016.godine dobio koncesiju na izvorište Toplice, koji će koristiti narednih dvadeset godina.

Mi ćemo sve učiniti da građani budu zadovoljni, i da imaju vodu. Ali za ovo treba jako predan rad, timski rad i podrška svih naših građana.” dodao je načelnik Kamenjaković.

Terenske provjere će se nastaviti u narednom periodu, kako bi se što ranije skupili svi podaci i pristupilo realizaciji projekta vodosnabdijevanja Dubrava.

Dubravevodovod