Gradonačelnik održao sastanak sa poslanicom Predstavničkog doma Parlamenta FBiH

Na sastanku je razgovarano o inicijativi za izmjenu i dopunu Zakona o izdvajanju i usmjeravanju dijela prihoda ostvarenih od rada Termoelektrana koju je poslanica Edita Mazić predložila Vladi Federacije Bosne i Hercegovine.

Gradonačelnik Grada Živinice, Samir Kamenjaković, održao je sastanak sa poslanicom Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, Editom Mazić.

Naime, kako bi se riješio dugogodišnji problem i nepravda za raspodjelu sredstava ostvarenih radom Termoelektrane predložena je navedena inicijativa s ciljem poboljšanja trenutne nepravedne situacije prema građanima Grada Živinice.

Naime, ukoliko se usvoji predložena inicijativa Grad Živinice bi svake godine trebao dobiti određena finasijska sredstva, kao što to trenutno Grad Tuzla dobija na osnovu navedenog Zakona.

Kako ističe gradonačelnik Kamenjaković ukoliko bi se usvojila inicijativa, novac od prihoda ostvarenih radom TE usmjerit će se na uplatu priključaka građanima na toplovodnu mrežu koja će biti završena u ovoj godini.

„Vladi Federacije Bosne i Hercegovine sam uputila inicijativu za izmjenu i dopunu Zakona o izdvajanju i usmjeravanju dijela prihoda koji su ostvareni radom Termoelektrane. Cilj inicijative jeste ispravljanje nepravde građanima Grada Živinice koji nose sa sobom negativne posljedice rada i razvoja Termoelektrane, kao i da se izvrši pravična raspodjela sredstava koja su na osnovu već postojećeg Zakona dodijeljena. Na taj način će se u Budžet Grada Živinice uplatiti dva miliona konvertibilnih maraka koja im po osnovu predloženih izmjena i dopuna pripadaju.“, rekla je poslanica Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine Edita Mazić.

„Zadovoljstvo mi je jer smo dočekali da imamo hrabre ljude koji vole svoj Grad, i da imamo poslanike u Federaciji koji žele dobru saradnju sa lokalnom zajednicom. Prije dvije godine smo razgovarali o ovoj inicijativi, međutim nismo naišli na podršku i o ovoj temi se nije raspravljalo. Drago mi je što je poslanica Predstavničkog doma Parlamenta FBiH smogla snage za ovaj hrabri potez jer se trebaju raspodijeliti sredstva koja su nepravedno išla Gradu Tuzla. Općina Lukavac i Grad Živinice sigurno imaju više zagađenja, a imamo i dodatno argumenata kada je u pitanju Zakon o TE, s obzirom da su dva rudnika koja snabdijevaju ugljem TE sa područja Grada Živinice. Ovo je jako bitna inicijativa jer će naš Budžet biti povećan za dva miliona konvertibilnih maraka, i mislim da se na ovakav način pomaže lokalnoj zajednici. Pomenuta sredstva možemo iskoritstiti kao namjenska, a s obzirom da od premijera Vlade Tuzlanskog Kantona Denijala Tulumovića imamo već milion konvertibilnih maraka za sekundarnu mrežu toplifikacije, ova sredstva možemo iskoristiti kako bi uplatili priključke našim građanima na toplovodnu mrežu koja bi trebala biti završena ove godine. Imamo mogućnost da svake godine nadograđujemo toplovodnu mrežu i da ulažemo u ekološke projekte, te da na osnovu tih sredstava poboljšamo projekte ekologije i uljepšamo našu životnu okolinu. Inicijativa koja je vrijedna pomena i ona zaista treba biti usvojena u Parlamentu Federacije BiH. U ime Grada Živinice želim se zahvaliti našoj poslanici koja je pronicljivo našla bitnu inicijativu za direktno punjenje Budžeta Grada Živinice. Smatram da smo do sada nepravedno bili zakinuti za dva miliona konvertibilnih maraka i ova inicijativa je samo ispravljanje nepravde koja je učinjena Gradu Živinice.“, kazao je gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković.

Parlament FBiH