Stanje u našen društvu

Stanje kod nas je katastrofalno.  Ako analiziramo bilo koji segment našeg bitisanja u BiH, zaključićemo, da ni u jednom dijelu života nemamo ni blizu normalno stanje.  Šta je razlog tome?

Glavni razlog svim našim nedaćama je nepostajanje vladavine prava u našem društvu.

Da bi jedno društvo normalno funkcionisalo, moraju se poštovati pravila po kojima bi to društvo trebalo da funkcioniše. Mi nemamo ni kulturu a niti naviku da poštujemo pracvila i procedure u svome djelovanju. Takođe ne posjedujemo svijest za ponašanje po odrećenim pravilima. Nama su svojstveni haotičnost i nesistematičnost.

Iako u zadnjih nekoliko decenija naš narod se masovno obrazuje, ostajemo i dalje zaostalo društvo u primjeni zakona i pravila.

Određene anomalije u našem društvu, kao što su kršenje zakonskih propisa, mito i korupcija i drugo, postale su normalne pojave. Zabrinjavajuće je to što, iako smo svakodnevno svjedoci negativnih pojava u našem društvu, mi šutimo. Nema reakcije od širih narodnih masa za kriminalno ponašanje pojedinica na vlasti. Mase ne reaguju ni na krajnje neprofisionalno i neprimjereno djelovanje javnih državnioh institucija kao što su službe javne uprave,  zdravstvo i razni zavodi. Usluge ovih utanova koje narod plaća su, najkraće rečeno, nikakve. Svjedoci smo da mase naroda svakog dana čekaju u dugim redovima ispred ovih ustanova za određene usluge. Čeka se i po nekoliko sati da se dođe na red za uslugu.

Stiče se dojam da je narod omađijan od strane vlasti. Sa tako omađijanim narodom, vlast manipuliše kao sa stvarima.

Selimović Edhem Edo