Termoglas Živinice: Svečano pušten u rad novi pogon za kaljenje stakla

Jučer  je u Ljubačama kompanija Termoglas Živinice svečano pustila u pogon novu tehnologiju, jedinstvenu na našim prostorima. Riječ je o kalionicu stakla. A kaljenje je termička obrada stakla na temperaturi od 650 stepeni Celzijusa, kojom se poboljšavaju mehaničke karakteristike stakla na način da se povećava otpornost stakla na istezanje i do četiri puta. Prisutnim kupcima, saradnicima, pšartenira i dobavljačima demonstrirana je visoka otpornos stakla, ali i način na koji puca, a koji je potpuno bezbjedan za ljude. Termoglas je ovladao proizvodnjom kaljenja stakla kojom zadovoljava sve zahtjeve evropskog tržišta, zbog čega najveći dio proizvodnje ide u izvoz, a nova tehnologija kaljenja stakla jedna je od tri u cijeloj Bosni i Hercegovini.

 
DIREKTOR   TERMOGLASA    MEHMED ALISPAHIĆ