U Gradu Živinice počinje realizacija projekta cirkularne ekonomije

U Gradu Živinice počinje realizacija projekta cirkularne ekonomije

Danas je upriličeno svečano potpisivanje Ugovora za korporativnu podršku preduzeća “EKO-SEP” Živinice i izradu fizibiliti studije za naknadnu obradu otpada i cirkularnu ekonomiju.

Ovo je zaista veliki korak za Grad Živince, Općine Banovići i Kladanj, ali i za državu Bosnu i Hercegovinu.

Mi više od godinu dana pokušavamo da otvorimo vrata budućnosti kada je u pitanju zelena ekonomija i cirkularna ekonomija. Ovom fizibiliti studijom, za koju smo dobili 150 hiljada eura grant sredstva od Vlade Švedske, a preko SIDE i EBRD-a, obezbijedit ćemo siguran put i kurs kojim ćemo upravljati naknadnom obradom otpada, kako bi mogli upravljati energijom u budućnosti.

Značaj navedenog projekta je za čitavu regiju Tuzlanskog kantona, jer predstavlja preduslov za realizaciju svih projekata obnovljivih izvora energije koji se odnose na cirkularnu ekonomiju i u konačnici izgradnju toplana na obnovljive izvore energije.
To bi ne samo olakšalo dugotrajno postojanje deponije, već bi time ovo postala najmodernija deponija u zemlji, približivši ovu regiju ostalim europskim gradovima.

Realizacijom projekta ispunit će se direktiva Europske unije o naknadnoj obradi otpada, a posebna važnost je što se prvi put u državi Bosni i Hercegovini počinje sa cirkularnom ekonomijom i korištenjem obnovljivih izvora energije.

S obzirom na to da će doći do zatvaranja termoelektrana i da imamo strašne probleme kada su u pitanju izvori energije u Bosni i Hercegovini mi moramo danas početi razmišljati za narednih 50 godina. Ovo je taj prvi korak koji je trebalo napraviti jer bez fizibiliti studije ne možemo ući u program Europske banke za obnovu i razvoj i Europske unije da bi smo dobili bilo kakva sredstva kada su u pitanju izvori energije. Ovo nam daje mogućnost da u narednom periodu imamo sigurne energije, električnu energiju, vodik, toplotnu energiju, kroz najveći resusr, a to je otpad koji imamo i kojeg trebamo iskoristiti.

Ono što je najvažnije studiju ćemo dobiti kroz metodologiju Europske unije i Europske banke, i iz tog razloga nam je jako značajna donacija od donatorskih sredstva Švedske, jer će moći ispratiti do kraja ovaj projekat sa finansijskim sredstvima i mi ćemo biti prvi pilot projekat u BiH kada se tiče naknadne obrade otpada.

Ovo je korak koji je u rangu državnog karaktera, a radimo ga na pilot projektu u Gradu Živinice, Općini Kladanj i Banovići. Zaista me raduje da će ova deponija biti najsavremenija u BiH, jer mi nismo ni željeli sanitarnu ekonomiju, željeli smo upravo da se bavimo cirkularnom ekonomijom i zelenom ekonomijom.

Grad Živinice i Općine Banovići i Kladanj će biti prvi koji će imati obnovljive izvore energije i koja će biti odobrena od strane Europske unije.

Grad ŽiviniceTKŽivinice