U toku realizacija projekta uređenja putne komunikacije prema istočnom dijelu grada Živinice

Zbog dotrajalosti asfaltnog sloja a i same širine istog, krenulo se i u izgradnju nove putne komunikacije prema istočnom dijelu našeg grada.

Radi se o putu pored Sprečkog polja, a koji spaja naseljena mjesta Gračanicu, Tupković i Repuh sa centrom grada.

Vrijednost projekta oko 700 hiljada KM. Sredstva su obezbjeđena dijelom iz gradskog budžeta i od strane Vlade FBiH.

Gradonačelnik Samir Kamenjaković tokom obilaska ovog radilišta, istakao je da je prva faza radova na ovom projektu izuzetno kvalitetno urađena.

asfaltiranje puteva