Upozoravaju se građani za mogućnost nastanka poplava u naseljima i dijelovima naselja u blizini rijeka

Kišne padavine na području Općine Živinice, koje se očekuju u narednim danima, će u znatnoj mjeri povećati količinu vode u koritima rijeka „Gostelja“, “Oskova“ i „Spreča“ kao i lokalnim vodotocima, te samim time ozbiljno prijeti mogućnostima za nastanak poplava u naseljima i dijelovima naselja u neposrednoj blizini vodotoka.

U povodu toga Služba civilne zaštite upozorava stanovništvo ovih područja na zakonom propisane obaveze preduzimanja mjera samozaštite.

S tim u vezi, neophodna je primjena preventivnih mjera zaštite ljudi, materijalnih i drugih dobara kao što su:
-izmještanje materijalnih i drugih dobara iz nižih u više etaže stambenih i drugih objekata u plavnim područjima;
-pravovremeno zbrinjavanje starih, bolesnih i nemoćnih osoba;
-pravovremeno preduzimanje potrebnih mjera na izmještanju stoke iz potencijalno ugroženih objekata i područja u zone u kojima će se obezbjediti njihova sigurnost;
-izvršiti blagovremeno obezbjeđenje zaliha stočne hrane i
-kao i druge mjere i radnje kojima će se ublažiti posljedice djelovanja eventualnih poplava.

Prema dosadašnjim zapažanjima nivo vode u koritima navedenih rijeka je u kontinuiranom porastu te još jednom UPOZORAVAMO stanovništvo na ozbiljnost situacije kao i o zakonom propisanoj obavezi provođenja mjera samozaštite.

Broj telefona Operativnog centara Civilne zaštite Općine Živince je: 035 774 496 ili kratki kod 121.

poplavapoplave