Za nabavku vatrogasnog vozila tuzlanskom aerodromu odobreno 302,5 hiljada KM

Vijeće za državnu pomoć Bosne i Hercegovine odobrilo je ex post državnu pomoć Javnom preduzeću ”Međunarodni aerodrom Tuzla” d.o.o. u obliku kapitalnog transfera u iznosu od 302.500 KM za izgradnju aerodromske infrastrukture i opreme.

Kako je navedeno u Rješenju koje je donijelo Vijeće za državnu pomoć, državna pomoć u obliku kapitalnog transfera u iznosu od 302.500 KM korisniku JP ”Međunarodni aerodrom Tuzla” za nabavku vatrogasnog vozila i neophodne aerodromske opreme može se dodijeliti jer je ispunjen uslov da intenzitet državne pomoći ne prelazi 75% prihvatljivih troškova, imajući u vidu da je promet putnika prema Izvještaju o poslovanju JP “Međunarodni aerodrom Tuzla” d.o.o. u 2018. godini iznosio 584.610 putnika, a prema statističkim podacima poslovanja objavljenim na službenoj internetskoj stranici JP “Međunarodni aerodrom Tuzla” d.o.o. u 2017. godini 535.596 putnika, što je manje od 1 milion putnika godišnje.

Nadalje, iz dostavljenih dokumenata može se utvrditi da nabavka vatrogasnog vozila i neophodne aerodromske opreme zadovoljava jasno definiran cilj od općeg interesa (dostupnost), zatim njihova nabavka je neophodna i srazmjerna postavljenom cilju, te ima zadovoljavajuće srednjoročne izglede u pogledu korištenja.

Također, svi potencijalni korisnici imaju pristup infrastrukturi ravnopravno i bez diskriminacije. Bez državne pomoći u obliku kapitalnog transfera u iznosu od 302.500 KM korisniku JP “Međunarodni aerodrom Tuzla” ne bi bilo ulaganja u nabavku vatrogasnog vozila (s obzirom na to da je postojeće u kvaru) i neophodne aerodromske opreme ili bi se ono vršilo u različitom obimu.

Rješenje kojim se odobrava ova pomoć dostupno je OVDJE.

aerodromvatrogasna vozila