Za Općinsko vijeće najviše mandata osvojili SDA i SDP

Na osnovu obrađenih 78 biračkih mjesta, od 86, koliko ih je bilo na području općine Živinice, najviše glasova za vijećnička mjesta pripalo je SDA 8.418 glasova ili 29,59 odsto.

SDP je dobio 4.414 glasova, ili 15,52 odsto, SBB Fahrudin Radončić 3.591, ili 12,62 odsto, SUND BiH 2.591 glas, ili 9,11 odsto, SBiH 2.368 ili 8,32 %, BPS Sefer Halilović 2.225 ili 7,82%, BOSS Mirnes Ajanović 1.420 ili 4,99%, HDZ 974 ili 3,42%, Demokratska fronta Željko Komšić 708 ili 2,49%, SDU 705 ili 2,48%, LDS 688 ili 2,42% itd.

Prema nezvaničnim podacima Općinsko vijeće Živinice bit će sastavljeno od članova:

SDA /dr.Denijal Tulumović, dr.Esed Omerkić, Nail Jusić, Ćazim Mulić, Adnan Kalajac, Fahrudin Vejzović, Fehim Taletović, Mevludin Salkanović, Jasmin Halilović i Esad Kitić/,

SDP /Nusret Mamić, Armis Halilović, Mirela Salkić, Mujo Muratović, Eldis Bajrić i Admir Mujabašić/,

SBB /Faruz Tulumović, Mehmed Alispahić, dr.Mirsad Šljivić i Salih Durić/,

SBiH /Esed Zenunović, Fehim Šljivić i Elvira Nuhanović/,

SUND BiH /dr.Hajrudin Kozarević, Hamdija Numanović i Nedim Mahmutović/,

BPS  /Alsad Sakić, Faruk Selimović i Hajrudin Aljić/ i

HDZ vijećnik /Božo Antunović/.

bpshdzizboriizbori2016samir kamenjakovicSBBsbihSDAsdpsundvijece