Živinice ponovo jedan od najzagađenijih gradova

Na osnovu podataka stanice za monitoring zraka u TK u večernjim satima je opasna situacija sa zagađenjem zraka u Živinicama gdje je izmjereni Indeks kvalitete zraka čak 173, čak više nego u Sarajevu, odnosno vrlo nezdrav.
Upozorenje za Živinice je da osobe s respiratornim oboljenjima poput astme moguća su značajna pojačanja simptoma i intenziteta bolesti.

Povećana je vjerovatnoća negativnih posljedica po respiratorne organe cjelokupnog stanovništva.

U Sarajevu Indeks kvaliteta zraka večeras u 18.00 sati je iznosio 171 što može izazvati pojavu pojačanih simptoma i intenziteta bolesti kod osoba s bolestima srca i disajnih organa, poput astme.

Upozoravaju se oboljeli od bolesti organa za disanje i srca, zatim stari, trudnice i djeca na području te općine da bi trebali smanjiti produžena ili veća naprezanja tokom boravka vani.

– Upozoravaju se pravna i fizička lica da je kažnjivo svako spaljivanje otpada u kućanstvima. U slučaju sumnje na takva nedozvoljena postupanja prijave uputiti na Eko-telefon br. 033/66 00 00 ili telefon Kantonalnog operativnog centra civilne zaštite br. 121, radi daljnjeg djelovanja nadležnih inspekcija općina i Kantona,

– Upozorava se stanovništvo da svojim ponašanjem i aktivnostima dodatno ne doprinosi zagađenju zraka,

– Apeluje se na vozače da racionalno i odgovorno koriste privatne automobile,

– Pojačava se inspekcijski nadzor nad gradilištima,

– Upozoravaju se rizične grupe stanovništva da smanje kretanje na otvorenom.

zagađen zrak