Dr. Denijal Tulumović: U dijaliznim centrima uglavnom stara oprema za dijalizu (VIDEO)

Stanje u dijaliznim centrima u FBiH je zabrinjavajuće – konstatovano je na godišnjoj skupštini Udruženja ljekara za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju bubrega u Bosni i Hercegovini. Tim prije što broj pacijenata na dijalizi raste i iznosi oko 3000, od čega je 40% iznad 65 god starosti, a oko 500 pacijenata je ispod 45 godina…

Pročitajte prvi vijesti iz Živinica na Vašem uređaju, pretplatite se sada.

Pročitajte više