Gradonačelnik održao prvi radni sastanak sa ministrom prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona Zvjezdanom Karadžinom

Na sastanku je razgovarano o projektima koji su važni za Grad Živinice, a koji bi se zajednički mogli realizovati u narednom periodu.

Jedna od tema razgovora bio je i projekat rješavanja mulja iz jezera Modrac. Prema riječima gradonačelnika Kamenjakovića Grad Živinice trenutno radi feasibility studiju sa Evropskom bankom koja je dala rješenje da se mulj iz jezera Modrac može iskorištavati kao kompost u toplanama koje se planiraju raditi u Gradu Živinice i iz tog razloga je jako važno da Živinice učestvuju u rješevanju ovog zaista velikog problema.

Druga, vrlo važna, tema o kojoj je razgovarano na jučer održanom sastanku jeste deponija “Eko-Sep” koja iz planirane sanitarne deponije treba postati regionalni centar za upravljanje otpadom. Gradonačelnik Kamenjaković je ovom prilikom, ministru Karadžinu i njegovim saradnicima, prezentirao navedeni projekat, gdje je istakao potrebu za nabavkom sortirnice na deponiji koja je od velikog značaja za naredne faze koje uključuju naknadnu obradu otpada. Dakle, izgradnja sortirnice unaprijedila bi održivost projekta i realizaciju svih zacrtanih ciljeva koji su interesu cijelog Tuzlanskog kantona i države BiH.

Na sastanku je razgovarano i o prostornom planu Tuzlanskog kantona koji je potreban da bi se nastavila realizacija projekta toplifikacije u Gradu Živinice, zatim izgradnja naučno tehnološkog parka, te projekta koji obuhvata izgradnju dijela zaobilaznice koji prolazi kroz Grad Živinice.

Pored gore spomenutih tema razgovarano je i o stanju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, te o ekološkim projektima koji prošle godine nisu mogli biti finansirani od strane Vlde TK-a zbog pandemije izazvane virusom COVID-19, ali prema riječima ministra Karadžina, u slučaju da ove godine bude bolja situacija Ministrastvo će svakako podržati te projekte na territoriji Grada Živinice.

Na sastanku je spomenut je i ranije potpisani sporazum između Grada Živinice i Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona za sredstva od milion konvertibilnih maraka koja se odnose na izgradnju sekundarne mreže za toplifikaciju Grada Živinice. Naime, po ovom sporazumu je u prošloj godini isplaćeno pola odobrenih sredstava, te će prema riječima ministra Karadžina u ovoj godini biti uplaćen i ostatak sredstava čime će se u potpunosti riješiti sekundarna mreža toplifikacije, a nakon čega će se krenti u relizaciju primarnog voda od Termoelektrane do Živinica.

Ministar Karadžin je pružio punu podršku svim projektima koje je gradonačelnik Kamenjaković prezentirao, kako Ministarstva na čijem je on čelu, tako i Vlade Tuzlanskog kantona, te kazao da će odmah krenuti sa konkretnim zadacima koji će pomoći realizaciji navedenih projekata.

“Razgovor smo počeli sa temomm jezera Modrac. To je problem koji nam za 20 godina može dovesti do toga da nemamo uopšte tog vodnog resusra, a uzimajući u obzir činjenicu da jezero služi za vodosnabdijevanje, kako Tuzle i Lukavca tako i Živinica i da je to krucijalni vodni resusrs za snabdijevanje naše industrije, od Termoelktrane, Sode, Gikila i Cementare, onda moramo što prije krenuti raditi na rješavnju tog problema. Zatim smo razgovarali o deponiji “Eko- Sep” gdje je gradonačknik predložio svoju namjeru da se to pretvori u regionalnu deponiju, što bi zaista bilo odlično. Tražit ćemo modalitete na koji način da se sortirnica finansira i da krenemo u realizaciju tog projekta. Pored toga govorilo smo i o stanju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, te o ekološkim projektima koji nažalostr prošle godine nisu mogli biti finansirani zbog COVIDA, ali u slučaju da ove godine budu bolja situacija Ministrastvo će svakako podržati te projekte na territoriji Grada Živinice.”, rekao je ministar Zvjezdan Karadžin.

“S obzirom da Grad Živinice kada je u pitanju ekologija opredjeljenja da to pretvorimo u ekonomiju i da određene stvari koje su bile problemi poput otpada pretvorimo u resusrs. To je zaista ministar Karadžin prepoznao i imali smo prvi sastanak koji je zaista bitan i operativno važan da postavimo metodologiju kako bi došli do krajnjeg rješenja. Govorilo smo o globalnom projektu kojeg smo spominajli prije nekih godino i po dana, a to je jezero Modrac, gdje bi smo uradili određene studije koje bi dale odgovor šta uraditi sa muljen u jezeru Modrac. Studija koju trenutno radimo sa Evropskom bankom dala je rješenje da mulj iz jezera Modrac se može iskorištavati kao kompost u toplanama koje smo planirali raditi u Gradu Živinice. Iz tog razloga je to jako važno i Živinice su sada nezaobilazn faktor kada je u pitanju rješavanje ovog problema. Druga, vrlo važna, stvar o kojoj smo razgovarali jeste deponija Eko Sep koja je u početku kada je nastajala trebala biti samo sanitarna deponija, a danas govorimo o regionalnom centru. To je ono što je bio naš cilj, da imamo regionalni centar i da budemo prvi u Tuzlanskom kantonu kada se radi o naknadnoj obradi otapada, odnosno komercijalnom otpadu. Drago mi je što je Ministarastvo prostornog TK prepoznalo Grad Živinice kao nosioca ovog projekta i dogovorili smo da sortirnica koja predstavlja drugu fazu u izgradnji deponije bude realizovana sa Vladom TK, Ministarstva i određenih fondacija koje su potrebne da to završimo. Razgovarano je i o prostornom planu koji je posbeno važan kada je riječ o toplifikaciji Grada Živinie. Dakle, preprojektovanje dijela toplovodne mreže od Tuzle do Grada Živinice potrebno je da se nađe u prostornom planu, zatim naučno tehnološli park kojeg smo pokrenuli, te zaobilaznica koja proloazi kroz Grad Živinice. Tražili smo da se to što prije napravi i dobili smo odgovor da će to brzo biti na dnevnom redu Vlade Tuzlanskog kantona.”, rekao je gradonačelnik Samir Kamenjaković.

[Pokaži Slajdshow]

Pročitajte više
Ostavite komentar

Vaša Email adresa neće biti objavljena.

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje Vašeg iskustva. Pretpostavit ćemo da se s tim slažete, ali možete odustati ako želite. Prihvatam Pročitaj više