Implementacija novih projektnih aktivnosti Udruženja za bolesti štitnjače “Štit”

Projekat “Prevencija karcinogenih i nekarcinogenih bolesti štitnjace sa aspekta endokrinih disruptora” realiziran je u Živinicama.

Isti je podržan od strane Grada Zivinice i Udruzenja Komite Bosnie MirSada iz Liona.

Organizator okruglog stola bilo je Udruženje za bolesti štitnjače“Štit“ TK-a.

Svi aktivni učesnici edukativnih i preventivnih okruglih stolova dobijaju certifikat o učešću i primjerak tek publikovane naučno-stručne knjige “Endokrini disruptori iz okoliša” koja predstavlja prvu knjigu na ovu tematiku dostupnu na bosanskom jeziku.

Zaključci sa Okruglog stola: „Prevencija kancerogenih i nekarcenogenih bolesti štitnjače“.

Obzirom da postoji stalni porast onečišćenja zraka, vode i tla u našoj sredini , gotovo pa recipročno sa razvojem privrede, industrije, saobraćaja, vještačkim i pesticidnim tretiranjem poljoprivrednih kultura neophodno je ukazati na posljedice djelovanja takvih disruptora po opšte zdravstveno stanje čovjeka i povećanje rizika za nastanak oboljenja različite vrste. Nužno je ukazati da je procent karcenogenih oboljenja u stalnom porastu ali i procent oboljenja štitne žlijezde. Iz ovakvih razloga Udruženje za bolesti štitnjače „Štit“ Tuzlanskog kantona realizira edukativne radionice, Okrugle stolove i informiše svoje članstvo i širu zajednicu o značaju prije svega prevencije oboljenja, zaštiti zdravlja i riziko faktorima za nastanak oboljenja, značaju i uticaju okolinskih faktora (voda, zrak, tlo) na kvalitet življenja i povećanje rizika za oboljevanje.

Zaključak 1.

Edukacija i obrazovanje osobe ili šire populacije ne završava se formalnim obrazovanjem, nego se nastavlja permanentno kroz aktivaciju, multidisciplinarnost, razmjenu i prezentaciju iskustva, istraživanje i NVO sektore. Od svakog pojedinca ovisi do kojeg stepena će stići. Ekološka osviještenost jedne nacije kreće od najranijeg uzrasta i ne završava se, a sve sa ciljem poboljšanja kvaliteta življenja i očuvanjem zdravlja. Odgoj za zdrav život započinje u vrtiću i traje cijeli život. Samo na principima i metodama „Eko pedagogije“ možemo razviti svijest o važnosti i uticaju okolinskih faktora na kvalitet života i zdravlja.

Sam pristup informacijama danas je mnogo lakši i bolji, a samim tim i proces edukacije.

Zaključak 2.

Tuzlanski kanton ima dobro definisane Zakone i Akte u pogledu zaštite životne sredine, ali sama primjene istih nije u dovoljnoj mjeri. Iz ovakvih razloga ukazujemo na potrebu pojačane kontrole i primjenu kaznenih mjera z a sve subjekte koji svojim djelovanjem utiču na povećanje zagađenosti ali i potrebu za angažovanjem stručnih lica u domenu savjetovanja iz oblasti zaštite okoliša.

Zaključak 3.

Trenutno na Tuzlanskom kantonu imamo mjere koje se odnose na mjerenje kavaliteta zraka i preporuke za smenjeno kretanje određenoj kategoriji lica u periodu kada je zagađenost zraka iznad dozvoljenog i rizičnog nivoa. Stanovništvo se informiše o kvalitetu zraka na objektivan način. Međutim, ono što nedostaje su preventivne mjere koje bi spriječile nivo zagađenja. Hronične, opstruktivne bolesti, bronhijalne i respiratorne bolesti su u stalnom porastu.

Primjećeno je da nošenjem maski broj alerigijski rekcija znatno opada zbog filtracije čestica iz zraka.

Jačanje svijesnosti populacije o štetnosti disruptora iz okoline na svakog pojednica je od izuzetno važnosti te se preporučuje kroz aktivnosti Eko Udruženja, kroz mehanizme vlasti na lokalnom i državnom nivou, te kroz ekonomske mjere procesom toplifikacije stambenih objekata.

Zaključak 4.

Potrebno je educirati stanovništvo Tuzlanskog kantona putem obrazovnih emisija, zatim različitih NVO i od strane Udruženja koja se bave zaštitom okoline i zdravlja o prevenciji oboljenja i bolestima štitne žlijezde. Upoznavanje sa rizicima za razvoj karcinoma štitne žlijezde te posljedicama ionizirajućeg zračenja je od velike važnosti. Nužno je informisati stanovništvo o uticaju radioaktivnih tvari, nedostaku joda, te zagađenju okoliša na stanje i bolesti štitne žlijezde.

Potrebno je pacijente koje prolaze kroz bilo koji oblik zračenja informisati o njihovim pravima ali i obavezama prema drugim osobama iz njihove okoline nakon postupka zračenja.

Zaključak 5.

U našoj okolini susrećemo se sa mnogim kontaminatima i unosimo ih u manjoj ili većoj količini kroz različite medije – hranu, vodu , zrak, ambalažu, kozmetiku, predmete…

Da bi samanjili unos potrebno je pojačati vlastitu odgovornost kroz informisanje o kvaltetu hrane, vode, ambalaže, kozmetike i saznanja prenositi na druge ljude u okolini kako bi takve potencijalne medije izbjegavali i isključivali iz upotrebe.

Zaključak 6.

Da bi smo imali kolektivni benefit potreban je multidisciplinaran pristup u rješavanju problema u pogledu uticaja zagađenja okoliša na pojavu različitih oboljenja i bolesti štitne žlijezde.

Potrebno je razvijati individualnu odgovornost prema svom vlastitom zdravlju i okolini.

Okrugli sto je održan 05.12. 2021. godine u prostorijama Gradske uprave Grada Živinice u organizaciji Udruženja za bolesti štitnjače „ŠTIT“ , Tuzlanski kanton.

Merisa Mujčinović Husić


RTV Živinice

Pročitajte prvi vijesti iz Živinica na Vašem uređaju, pretplatite se sada.

Pročitajte više
Ostavite komentar

Vaša Email adresa neće biti objavljena.

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje Vašeg iskustva. Pretpostavit ćemo da se s tim slažete, ali možete odustati ako želite. Prihvatam Pročitaj više