Javni poziv za podršku projektima omladinskih organizacija i neformalnih grupa mladih

Fondacija tuzlanske zajednice (u daljnjem tekstu: Fondacija) poziva omladinske organizacije i neformalne grupe mladih da predlože projekte koji će omogućiti mladima da se aktivno uključe u aktivnosti i kreiranje sadržaja za dobrobit zajednice i unapređenje položaja mladih u Tuzlanskom kantonu. U partnerstvu sa USAID-om, u okviru programa „Snaga lokalnog“ Fondacija objavljuje Javni poziv za dodjelu finansijske podrške projektima mladih sa područja Tuzlanskog kantona. Podrška se realizuje kroz projekat ˝Naša zajednica je naša odgovornost¨ koji ima za cilj da osnaži lokalne organizacije i lokalne inicijative koje zbližavaju građane i podstiču ih na smoorganizovanje, participaciju i inkluzivnost u riješavanju konkretnih problema u svojim lokalnim zajednicama, naseljima, gradovima i cijeloj državi. Ukupna finansijska vrijednost izdvojena za podršku projektima mladih u ovom javnom pozivu iznosi 30.000,00 KM. CILJEVI FONDA – Osnaživanje kapaciteta mladih u svim sferama njihovog djelovanja – Osnaživanje mladih na samostalno donošenje odluka i djelovanje u lokalnoj zajednici – Osnažiti omladinski sektor kroz jačanje programskih i organizacionih kapaciteta omladinskih organizacija. – Uspostaviti međusektorska partnerstva i promovisati važnu ulogu civilnog sektora i građanskih inicijativa u razvoju zajednice. KO MOŽE APLICIRATI? – Registrovana udruženja mladih sa područja Tuzlanskog kantona (Član 4, Zakon o mladima FBIH, stav 2); – Neformalne grupe mladih od najmanje 3 punoljetna člana sa područja Tuzlanskog kantona (Član 4, Stav 1) ROK ZA PRIJAVU Poziv za prijem aplikacija otvoren je od 25. januara do 28. februara 2023. godine. ŠTA PODRŽAVAMO? 2 – Inovativne projekte iz različitih područja društvenog života koji odgovaraju na potrebe lokalne zajednice i kojim se direktno utiče na poboljšanje položaja mladih. – Projekte koji promovišu građanski aktivizam i volonterizam i zasnovani su na volonterskom angažmanu aplikanata i promociji međusektoralne saradnje; – Prednost će se dati projektima koji uključuju veći broj građana, posebno mladih, iz lokalne zajednice u realizaciju projekta; – Projekte koji su usmjereni na rješavanje konkretnog i prioritetnog problema u lokalnoj zajednici ili zadovoljenje određene potrebe u zajednici; – Projekte koji pokažu vidljivu saradnju i podršku lokalnih partnera u zajednici (posebno lokalnih vlasti, ali i poslovnih subjekata, udruženja, pojedinaca, javnih institucija itd.). Poželjno je da aplikanti dostave potvrdu da će općina/grad i/ili drugi akteri sudjelovati u realizaciju projekta. – Podržavamo projekte koji traju od 1 mjesec do maksimalno 6 mjeseci – Projekti moraju biti implementirani u periodu od aprila do 30. septembra 2023. godine, bez mogućnosti produžetka za utrošak sredstava ili završetak projektnih aktivnosti. – Vrijednost podrške po jednom projektu može biti u rasponu od 1.000,00 KM do 3.000,00 KM (bez PDV-a); – Podržavamo projekte u kojima učešće aplikanata iznosi najmanje 50% od potraživanog iznosa. – Aplikanti mogu aplicirati samo sa jednim projektom na ovaj poziv; (više u Kriterijima „Fonda za mlade“ na www.fondacijatz.org). ŠTA NE PODRŽAVAMO? Projekat se neće podržati ako se radi o sljedećim slučajevima: – isključiva investicija u infrastrukturu i/ili renoviranje (putevi, zgrade ili drugi objekti, mostovi, postrojenja za pročišćavanje vode i vertikalne strukture kao što su saobraćajni znakovi, ulična rasvjeta i sl., iskopavanje, korištenja bagera i sličnih mašina); – poboljšanje ili promjenu postojeće nekretnine kako bi se omogućila njena dalja ili učinkovitija upotreba unutar predviđene svrhe ili uređenje za promjenu namjene, , ali možemo podržati nestrukturne kozmetičke radove koji uključuju bojanje, krečenje, podove, zidne obloge, postavljanje polica. – poboljšanja ili nadogradnju mehaničkih, električnih ili drugih građevinskih sistema ali možemo podržati zamjenu već postojeće rasvjete bez zamjene vertikalnih konstrukcija. (više u Kriterijima „Fonda za mlade“ na www.fondacijatz.org). NAPOMENA: Sredstva iz ovog Javnog poziva ne uključuju troškove poreza na dodanu vrijednost, PDV. Sva pravna lica koja dobiju ova sredstva mogu ostvariti pravo na povrat PDV-a preko Uprave za indirektno oporezivanje. Shodno prethodno navedenom, aplikanti su obavezni prilikom popunjavanja budžeta projekta da unose isključivo cijene i vrijednosti robe bez PDV-a. KAKVE PROJEKTE PODRŽAVAMO? Shodno rezultatima istraživanja Vitalni znaci 2019., prednost dajemo projektima koji su usklađeni sa prioritetnim potrebama lokalnih zajednica u Tuzlanskom kantonu, te izazovima na globalnom nivou definisanim UN Globalnim ciljevima održivog razvoja. U okviru ovog poziva, želimo podržati projekte koji potiču inovativna međusektoralna partnerstva i koji će unaprijediti slijedeće oblasti življenja:  OČUVANJE PRIRODE, BRIGA O OKOLIŠU I KLIMI;  KVALITETNO OBRAZOVANJE I CJELOŽIVOTNO UČENJE;  SMANJENJE NEJEDNAKOSTI I LJUDSKA PRAVA;  RAZVOJ PODUZETNIŠTVA I PODUZETNIČKOG DUHA. U dokumentu Kriteriji „Fonda za mlade“ možete pogledati detaljne informacije o pozivu i oblastima koje možemo podržati. 3 KAKO APLICIRATI? Aplicirati možete isključivo putem platforme za online apliciranje koja se nalazi na web stranici Fondacije tuzlanske zajednice. Ukoliko prvi puta aplicirate preporučujemo da prvo pogledate upute za popunjavanje online aplikacije. Nakon što online aplikacija bude prihvaćena aplikant će dobiti potvrdu o prijemu na mail. Nakon uvida u projektnu aplikaciju od strane grant tima, aplikant će putem e-maila dobiti potvrdu prijema (pdf dokument ispunjene aplikacije), koji ste dužni u roku od 7 dana dostaviti, potpisan i ovjeren u dva štampana primjerka, na adresu Fondacije: Pozorišna 13, 75000-Tuzla (lično ili poštom). Ukoliko vam je potrebna podrška prilikom razrade ideje i/ili ispunjavanju online aplikacije možete se obratiti direktno u kancelariju Fondacije tuzlanske zajednice ili na broj telefona 035 362-830/831 i 061/206-935 ili putem mail-a: [email protected] sa naznakom „Fond za mlade – JAVNI POZIV 2 – FM – 1/2023“. Od formalno registrovanih organizacija se traži da pored ispunjene aplikacione forme (putem online modula), dostave i sljedeću dodatnu dokumentaciju i to:  rješenje o registraciji – samo za aplikante koji prvi puta apliciraju Fondaciji (kopija),  statut Udruženja – samo za aplikante koji prvi puta apliciraju Fondaciji (kopija),  finansijski izvještaj za prethodnu godinu (bilans stanja i bilans uspjeha-kopija),  dokaz o otvorenom žiro računu u banci (kopija), i  izjavu o partnerstvu, ako se radi o partnerskim projektima. Finansijska podrška projektima mladih neće biti dodijeljena projektima koji su nepotpuni, kao ni onima koji pristignu nakon navedenog roka ili ne budu dostavljeni na prethodno navedeni način, kao i onima koji dostave prijave na neodgovarajućim obrascima. USLOVI ZA DODJELU FINANSIJSKE PODRŠKEAplikanti su dužni omogućiti grant timu Fondacije da, prije dodjele granta, izvrši procjenu rada i poslovanja organizacije u prethodnom periodu. Ovakva procjena podrazumijeva analizu organizacijskih, finansijskih, administrativnih i ljudskih resursa podnosioca projektnog prijedloga. Samo organizacije koje zadovolje proces ove procjene mogu dobiti novčanu podršku. Neformalne grupe koje dobiju podršku za svoj projekat, će realizovati aktivnosti tako što će sva plaćanja za troškove nastale u toku trajanja projekta plaćati direktno Fondacija, a dužnost neformalne grupe je da pripremi predračune i dostavi ih Fondaciji. Po finalnom odabiru projekata i objavljivanju rezultata na web stranici Fondacije, bit će otvoren rok za žalbe u trajanju od 7 radnih dana. Pravo na žalbu imaju svi aplikanti koji nisu zadovoljni svojom pozicijom na rang listi odobrenih grantova. Žalba će biti riješena u kratkom roku od strane menadžmenta Fondacije. Preporuka svim aplikantima je da pročitaju detaljne informacije i upute za popunjavanje online aplikacije i kriterije koji se nalaze na web stranici Fondacije (www.fondacijatz.org). RTV Živinice

Pročitajte prvi vijesti iz Živinica na Vašem uređaju, pretplatite se sada.

Pročitajte više
Ostavite komentar

Vaša Email adresa neće biti objavljena.

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje Vašeg iskustva. Pretpostavit ćemo da se s tim slažete, ali možete odustati ako želite. Prihvatam Pročitaj više