Korisni telefonski brojevi – Useful phone numbers

MUNICIPAL SERVICES Phone
Načelnik općine
035/743-302
Kabinet načelnika – tehnički sekretar 035/743-303
Predsjedavajući Općinskog vijeća
035/743-390
Sekretar Općinskog vijeća i šef stručne službe općinskog vijeća 035/743-391
Šef stručne službe općinskog načelnika 035/743-305
Šef službe za opću upravu i društvene djelatnosti 035/743-370
Šef službe za budžet i finansije 035/743-310
Šef službe za lokalni ekonomski razvoj 035/743-340
Šef službe za prostorno planiranje i komunalne poslove 035/743-320
Šef službe za geodetske i imovinsko-pravne poslove 035/743-350
 

Šef službe za inspekcijske poslove

035/743-345

035/743-346

035/743-347

035/743-348

Šef službe za boračko-invalidsku zaštitu i raseljene osobe 035/743-330
Šef službe civilne zaštite 035/774-496
Pravobranilaštvo 035/774-475
Centar za pružanje usluga građanima; Šalter sala 035/743-380
035/743-375
Informatička podrška 035/743-372
Centrala 035/743-300
035/743-301
INSTITUCIJE
Policijska uprava Živinice 035/773-136
035/773-145
Općinski sud u Živinicama 035/775-556
Odjeljenje za prekršaje Općinskog suda u Živinicama 035/775-266
Biro za zapošljavanje Živinice 035/740-520
Centar za socijalni rad Živinice 035/740-096
Televizija Živinice 035/775-479
Bosanski kulturni centar Živinice 035/773-908
035/775-133
Obdanište Živinice 035/774-389
Komunalno Živinice 035/774-569
Veterinarska stanica Živinice 035/774-454
Gradska biblioteka Živinice 035/775-066
Dom zdravlja Živinice 035/774-285
035/775-847
Crveni križ Živinice 035/774-165
PIO/MIO Živinice 035/774-559
BH pošta Živinice 035/740-077
BH Telekom Živinice 035/773-011
Mješoviti srednjoškolski centar Živinice 035/772-611
Elektrodistribucija Živinice 035/743-111
035/743-100
Autobuska stanica Živinice 035/774-625
  BANKE
ABS BANKA P.J. ŽIVINICE 035/740-006
TUZLANSKA BANKA P.J. ŽIVINICE 035/773-575
FIRME
Konjuh Živinice 035/774-114
Energopetrol Živinice 035/775-505
Rudnik Brnare 035/813-047
Omega Živinice 035/774-810
Rudnik Đurđevik 035/775-255
JP “Horizontala Živinice” d.o.o. 035/774-210