Korisni telefonski brojevi – Useful phone numbers

MUNICIPAL SERVICESPhone
Načelnik općine
035/743-302
Kabinet načelnika – tehnički sekretar035/743-303
Predsjedavajući Općinskog vijeća
035/743-390
Sekretar Općinskog vijeća i šef stručne službe općinskog vijeća035/743-391
Šef stručne službe općinskog načelnika035/743-305
Šef službe za opću upravu i društvene djelatnosti035/743-370
Šef službe za budžet i finansije035/743-310
Šef službe za lokalni ekonomski razvoj035/743-340
Šef službe za prostorno planiranje i komunalne poslove035/743-320
Šef službe za geodetske i imovinsko-pravne poslove035/743-350
 

Šef službe za inspekcijske poslove

035/743-345

035/743-346

035/743-347

035/743-348

Šef službe za boračko-invalidsku zaštitu i raseljene osobe035/743-330
Šef službe civilne zaštite035/774-496
Pravobranilaštvo035/774-475
Centar za pružanje usluga građanima; Šalter sala035/743-380
035/743-375
Informatička podrška035/743-372
Centrala035/743-300
035/743-301
INSTITUCIJE
Policijska uprava Živinice035/773-136
035/773-145
Općinski sud u Živinicama035/775-556
Odjeljenje za prekršaje Općinskog suda u Živinicama035/775-266
Biro za zapošljavanje Živinice035/740-520
Centar za socijalni rad Živinice035/740-096
Televizija Živinice035/775-479
Bosanski kulturni centar Živinice035/773-908
035/775-133
Obdanište Živinice035/774-389
Komunalno Živinice035/774-569
Veterinarska stanica Živinice035/774-454
Gradska biblioteka Živinice035/775-066
Dom zdravlja Živinice035/774-285
035/775-847
Crveni križ Živinice035/774-165
PIO/MIO Živinice035/774-559
BH pošta Živinice035/740-077
BH Telekom Živinice035/773-011
Mješoviti srednjoškolski centar Živinice035/772-611
Elektrodistribucija Živinice035/743-111
035/743-100
Autobuska stanica Živinice035/774-625
  BANKE
ABS BANKA P.J. ŽIVINICE035/740-006
TUZLANSKA BANKA P.J. ŽIVINICE035/773-575
FIRME
Konjuh Živinice035/774-114
Energopetrol Živinice035/775-505
Rudnik Brnare035/813-047
Omega Živinice035/774-810
Rudnik Đurđevik035/775-255
JP “Horizontala Živinice” d.o.o.035/774-210