Nakaradno preduzeće

Izgon znanja i poslovnih vještina iz nekih naših privatnih preduzeća.

Privredno preduzeće je veona složen sistem sa stanovišta njegovog funkcionisanja. U tom sistemu obavlja se rad, repetativni i stvaralački. Izvršioci radova u preduzeću su ljudi, veoma složena živa bića gledano sa bioliškog i sa sociološkog stanovišta. Na funklcionisanje preduzećea djeluju i društvene norme kao regulativa koju propisuje društvena zajednica, država i niži oblici društvene organizacije. Složenost u funkcionisanju preduzeća ogleda se i u njegovom prisustvu na tržištu gdje je veliki broj drugih tržišnih subjekata koji nude svoje proizvode i usluge.

Osnovni cilj privrednog preduzeća je; da u svom poslovanju ostvaruje takve efekte da može pokriti troškove poslovanja i ostvariti višak, dobit koju će koristiti za održavanje postojećeg nivoa poslovanja i proširivati ga u narednom periodu.

Preduzeće, bilo da je u državnom ili u privatnom vlasništu, mora pored drugih ciljeva i interasa, ostvarivati i opšte društvene interese.

Da bi sve ove i druge ciljeve preduzeće ostvarilo mora imati određene preduslove. Jedan od prvih uslova za optimalno funkscionisanje preduzeća je kadar i personal. Tehnološki pismen kadar i dobro uvježban personal u preduzećima su garant da će ona uspješno fukcionisati.

Mnogi vlasnici privatnih preduzeća ne položu mnogo na tehnološko i organizaciono znanje u funkcioniosanju preduzeća. Obično rukovodna i stručna radna mjesta popunjavaju sa osobama iz kruga svoje rodbine.

Jedno takvo naše preduzeće posluje po takvim principima. Vlasnik i direktor ovog preduzeća sa rukovodnih radnih mjesta smjenjuju znane i dobro uvježbane radnike koji imaju adekvatno obrazovanje a na ta radna mjesta postavljaju osobe iz kruga rodbine vlasnika koji ne posjeduju adekvatno obrazovanje i čiji je koeficijent inteligencije upitan.

Postavljanje neadekvatnih izvršilaca i rukovodilaca na određena radna mjesta u preduzeću je isto kao kada kočijaša sa volovskom zapregom pustite u saobraćaj sa velikim brojem petlji i semafora. Naravno da će ovaj učesnik u saobraćaju napraviti ogromnu pometnju i haos.

Ovi takozvani kadrovi kada zauzmu rukovodne pozicije u preduzeću, što je najgore počinju postavljati nove tehnologije u procsima rada koje vode. Umjesto da nastave, ako već imaju znanja i vještina (a sigurno ih nemaju), sa usavršavanjem već postojećih metoda rada, oni se upuštaju u takve avanture čijih poslijedica nisu svjesni.

Posebno ovi takozvani stručnjaci su se specijizovali za informatiku. Njihovo poimanje informatike se svodi na to; da je infotmatika samo računarski program koji obrađuje podatke sa jedne strane a sa druge opet, da taj, kako oni kažu program, treba da sve radi u preduzeću, kada se računar ‘nahrani’ sa podacima.

Ovo privatno preduzeće koje vodi ovakvu nakaradnu kadrovsku politiku već ide ka ponoru;  otpušta iz radnog odnosa veliki broj radnik zbog naglog smanjena obima poslava a u zadnje vrijeme, bavi se velikm brojem sudskih sporova. Računajući po broju sudskih sporova koje vodi ovo preduzeće kao i vezi koju ima sa određenim sudijama nekih pravosudnih institucija, ono napušta privrednu djelatnost i prelazi na djelatnosti kojima se bave sudovi.

(Selimović Edhem Edo)

 

Pročitajte prvi vijesti iz Živinica na Vašem uređaju, pretplatite se sada.

Pročitajte više
Ostavite komentar

Vaša Email adresa neće biti objavljena.

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje Vašeg iskustva. Pretpostavit ćemo da se s tim slažete, ali možete odustati ako želite. Prihvatam Pročitaj više