Nakon prebrojavnja glasova u CIK-u: SDP dobio novog vijećnika

Na lokalnim izborima ovve godine politički subjekti i stranke uložile su prigovor na regularnost i kršenje zakona izbornog procesa. CIK BiH naložio je ponovno brojanje glasova u Centralnoj izbornoj komisiji BiH i utvrđene su nepravilnosti na birackom mjestu u Gračanici 079A004, tako da je nakon prebrojavanja glasova peti vijećnik iz SDP Živinice, umjesto Eldisa Bajrića u u Općinsko vijeće ušao Muhamed Vrtagić.

Općinsko vijeće Živinice bit će sastavljeno od 10 članova SDA: dr.Denijal Tulumović, dr.Esed Omerkić, Nail Jusić, Ćazim Mulić, Adnan Kalajac, Fahrudin Vejzović, Fehim Taletović, Mevludin Salkanović, Jasmin Halilović i Esad Kitić, 5 članova SDP-a: Nusret Mamić, Armis Halilović, Mirela Salkić, Mujo Muratović i Muhamed Vrtagić, 4 iz reda SBB-a: Faruz Tulumović, Mehmed Alispahić, dr.Mirsad Šljivić i Salih Durić, SBiH će imati 3 člana: Esed Zenunović, Fehim Šljivić i Elvira Nuhanović, SUND BiH 3: dr. Hajrudin Kozarević, Hamdija Numanović i Nedim Mahmutović, BPS 3: Alsad Sakić, Faruk Selimović i Hajrudin Aljić, BOSS: Abdulkerim Durić i Mehmedalija Suljić i HDZ 1 vijećnik: Božo Antunović.

Pročitajte prvi vijesti iz Živinica na Vašem uređaju, pretplatite se sada.

Pročitajte više